Browse stories

Urayhdistyksistä, hankekoordinaattori

Planning, development or administrative duties

Julkaistu 17.11.2017

Opiskelupaikkani University of Eastern Finland
Pääaine tai koulutusohjelma Yhteiskuntapolitiikka
Muut opinnot Naistutkimus, ympäristötieteet
Valmistumisvuosi 2016

Tyypillinen työpäiväni: Sähköposteja, some viestintää, raportointia, ihmisten tapaamista, ideointia ja kehittämistä laajassa yhteistyöverkostossa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Asiaskaspalvelu, Luovuus, ideointi, kokonaisuuksien hahmottaminen, Tekstin tuottaminen ja ymmärtäminen,

Päädyin nykyiseen työhöni: Hakemalla avointa paikkaa. Olin hankkinut vankan osaamisen kehittämishankkeista ennen hakua. Päädyin yhdistystoiminnan pariin puhtaasti harrastusten kautta. Pidin alkeiskursseja harrastamassani lajissa (sain esiintymiskokemusta), tein tuntikeikkoja harrastuksen parissa yhdelle yhdistykselle, pääsin näyttämään osaamistani ja pääsin ensimmäiseen hankkeeseen töihin. Verkostoitumalla ihmisiin, poiki uusia työmahdollisuuksia.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Monipuolisuus, itsenäinen tavoitteen asettelu, tieteellisen tekstin tuottaminen, lähteiden käyttö ja kriittinen ajattelu. Kokonaisuuksien hahmottaminen ja yhteiskunnan prosessien ymmärtäminen.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Tee opiskeluaikana muutakin kuin opiskelua. Keskity siihen mikä on sinun juttusi tai intohimosi. Vaikka se ei edistäisi sillä hetkellä opintoja tai uraa, on kaikki kokemus kokemusta ja kaikki verkostot verkostoja, joiden kautta asiat voivat lähteä rullaamaan.

More stories

Ulla

sovellusasiantuntija

Työpäivääni kuuluu projektihallintaa ja -seurantaa, järjestelmän suunnittelua ja liiketoiminnan vaatimust… read story >

Katri

toimittaja

Toimittajan työpäivä alkaa oikeastaan jo heti herättyä, minulla noin kello 6:45 tärkeimpien uutisten kahl… read story >

Anu

hankekoordinaattori

Hankkeen toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus: nuorten valmennukset ja ryhmätapaamiset, viestintää, rap… read story >

ASD

eläkeasiantuntija

Päätöksenteosta, kouluttamisesta, yhteistyön suunnittelusta ja konsultoinnista read story >

Vastavalmistunut

Avustava asiantuntija

Taustaselvitykset, raporttien ja muun materiaalin tuottaminen. Yhteistyötapaamiset ja tapahtumat. read story >

VTM

Projektikehittäjä

Tiedonhaku ja kirjoitustyö, raportointi ja työn etenemisen suunnittelu, yhteydenpito projektitiimin ja si… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›