Browse stories

Noora, toiminnanjohtaja

Management and supervisory duties

Julkaistu 26.1.2017

Opiskelupaikkani Tampere University of Applied Sciences
Pääaine tai koulutusohjelma Kuvataiteilija (AMK)
Muut opinnot Johtamisen erikoisammattitutkinto, TAKK
Valmistumisvuosi 2009

Tyypillinen työpäiväni: Vaihtelee paljonkin: näyttelytuotantoa, rakennushankkeen kokouksia, taloushallintoa, graafista suunnittelua, verkostotyötä ja paljon sähköpostittelua.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ihmisten johtaminen, itseni johtamista (aikataulut, tehtävien priorisointi), Luovuus, visuaalisuus,

Päädyin nykyiseen työhöni: Työharjoittelu kouluaikana avasi ovet. Tämän jälkeen minusta tuli vakituinen kesä- ja sesonkiapu. Eläköitymisen myötä avautui vakinainen paikka toimistossa ja lopulta toiminnanjohtajan sijaisuus sekä varsinainen toiminnanjohtajan pesti.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Taloushallinto (ei osa tutkintoa vaan työssäoppimalla jo ennen opiskelua), graafinen suunnittelu, valokuvaus ja johtamisen opit.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kirjanpidon osaaminen ja itseohjautuvuus sekä projektinhallinta ovat olleet avain moniin kulttuurialan työpaikkoihin.

More stories

Vasama

Peligraafikko

Työpäivä sisältää peligrafiikan suunnittelua kuvankäsittelyohjelmilla, mm. taustakuvien, pelihahmojen, kä… read story >

Annukka

tuntiopettaja

Sellaista ei ole. Toimin aikuiskouluttajana. Opetan käyttämään tietokoneohjelmia. (Photoshop, Dreamweaver… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›