Browse stories

Mia, toiminnanjohtaja

Management and supervisory duties

Julkaistu 3.7.2017

Opiskelupaikkani University of Tampere
Pääaine tai koulutusohjelma Hallintotiede
Muut opinnot julkisoikeus, yritysjuridiikka, kansainvälinen politiikka
Valmistumisvuosi 2014

Tyypillinen työpäiväni: Ensimmäisenä (ja tällä hetkellä ainoana) täysipäiväisenä työskennellessä päiväni vaihtelevat laidasta laitaan. Aamu alkaa yleensä spostit läpikäymällä, jonka jälkeen etenen itse tekemäni viikkosuunnitelman mukaisesti. Riippuen kaudesta viikkosuunnitelmassa voi olla uusien yhteistyökumppanien kontaktointia, tapahtuman suunnittelua ja markkinointia, alaisten työolosuhteiden kehittämistä, erilaisten kehitysprojektien koordinointia, avustushakemusten tekemistä jne. Työni on todella itsenäistä ja joustavaa. Olen itse käytännössä vastuussa siitä mitä teen ja miten sen toteutan. Esimieheni on vapaaehtoistoimija, joka luottaa minuun ja antaa paljon vastuuta.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ajanhallinta, organisointi- ja fasilitointikyky; projektien hallinta; ihmisten johtaminen, innostus kehittää ja edistää muutosta,

Päädyin nykyiseen työhöni: Yliopiston jälkeen ammattikorkeakoulututkinto, jonka työelämäprojekteissa pääsin hyvin verkostoitumaan alamme kansallisiin järjestöihin ja heidän arvostettuihin asiantuntijoihinsa. Paikan sain hakemalla avoinna ollutta työpaikkaa. Minulla ei ollut varsinaisia verkostoja juuri tähän paikallisen tason organisaatioon.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Hallintotieteen opinnot ovat auttaneet minua jäsentämään organisaatioiden kehittämistä käytännössä. Teoriatiedon ymmärtäminen on tärkeää myös käytännön työelämässä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Pitkäjänteisyys on järjestöpuolella valttia, samoin kuin verkostoituminen. Suurin vahvuuteni on kuitenkin akateemisen ja käytännön osaamisen yhdistäminen.

More stories

Lotta

projektipäällikkö

Tyypillinen työpäivä sisältää hankesuunnitelman mukaisen valmennuksen materiaalien konkreettista tekoa (t… read story >

Beata

Jag arbetar med att bereda politiska frågor för Europaparlamentariker. Jag har huvudsakligen ansvar för h… read story >

Maria

ylitarkastaja

- lakiesitysten kommentointia ja niiden valmistelua (ministeriöt lähettävät kaikki meidän toimintaa liipp… read story >

Maria

toimitusjohtaja

Henkilöstöjohtaminen, taloussuunnittelu ja yhteistyö asiakkaiden kanssa vievät eniten aikaa. read story >

Slow Mo

tutkija

Tilastoaineiston analysointi ja muuttaminen edunvalvonnan työvälineiksi read story >

Minna

myyntisoitot uusille asiakkaille, yhteydenpito asiakkaisiin puhelimitse ja sähköpostitse, myyntineuvottel… read story >

Katja

tietojärjestelmäasiantuntija

Tehtäväni on siirtynyt viime vuoden aikana uuden opintohallinnon tietojärjestelmän suunnittelu- ja kehitt… read story >

Andy

kunnansihteeri

Samanlaista työpäivää ei juuri ole. Työ koostuu lähinnä kunnanhallituksen, -valtuuston, johtoryhmän ja va… read story >

Maria

hallintosihteeri

Hallinnon juoksevien asioiden hoitamista, kehitystyö jatkuvasti taustalla. read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›