Browse stories

Lotta, projektipäällikkö

Planning, development or administrative duties

Julkaistu 22.8.2019

Opiskelupaikkani Åbo Akademi University
Pääaine tai koulutusohjelma Hallintotiede
Muut opinnot Aikuiskasvatustiede, Sustainability studies, Informationsledning
Valmistumisvuosi 2016

Tyypillinen työpäiväni: Tyypillinen työpäivä sisältää hankesuunnitelman mukaisen valmennuksen materiaalien konkreettista tekoa (tiedonhakua, tekstien työstämistä) sekä valmennuksen vetämistä osallistujille. Työhön kuuluu myös (some)viestintää, raportointia rahoittajalle, budjetin seurantaa sekä viestimistä sidosryhmien kanssa. Hankeluonteen takia työn sisältö vaihtuu kuukausittain riippuen siitä, missä vaiheessa hanketta ollaan (aloitus, toteutus, loppuraportointi).

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: kokonaisuuksien hallinta, ohjausosaaminen, oman työn johtaminen,

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin nykyiseen työhöni opintojenaikaisen osa-aikaisen työn kautta. Teen edelleen töitä saman asian, uraohjauksen, parissa mutta suuremmalla vastuulla. Osa-aikaisen työn sain opintojen loppupuolella aktiivisen kontaktoinnin jälkeen. Opintojen aikana tein harjoitteluita myös muilla sektoreilla ja aloilla, mutta toistaiseksi tunnen olevani oikealla polulla.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Hieman yllättäen eräistä yksittäisistä julkishallinnon kursseista on ollut todella paljon hyötyä EU-hankerahoituksen kannalta. Samoin harjoittelusta EU-hankkeiden parissa on ollut hyötyä. Kaikki kurssit joissa on kirjoitettu paljon ovat auttaneet tekstien työstämisessä, mitä työni sisältää paljon. Samoin tiedonjohtamisen sivuaine on opettanut tiedonhakutaitoja sekä dokumentoinnin perusteita, jotka auttavat selkeyttämään omaa työtä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Opiskele sitä mikä kiinnostaa! Jos et vielä tiedä mitä se on, etsi kunnes löydät sen. Kun olet löytänyt sen, niin pysy hetki asian parissa. Ruoho ei ole vihreämpää jne. Unelmoi asioista, päivitä LinkedIn-profiilisi ja muista nukkua.

More stories

Mia

toiminnanjohtaja

Ensimmäisenä (ja tällä hetkellä ainoana) täysipäiväisenä työskennellessä päiväni vaihtelevat laidasta lai… read story >

Beata

Jag arbetar med att bereda politiska frågor för Europaparlamentariker. Jag har huvudsakligen ansvar för h… read story >

Maria

ylitarkastaja

- lakiesitysten kommentointia ja niiden valmistelua (ministeriöt lähettävät kaikki meidän toimintaa liipp… read story >

Maria

toimitusjohtaja

Henkilöstöjohtaminen, taloussuunnittelu ja yhteistyö asiakkaiden kanssa vievät eniten aikaa. read story >

Slow Mo

tutkija

Tilastoaineiston analysointi ja muuttaminen edunvalvonnan työvälineiksi read story >

Minna

myyntisoitot uusille asiakkaille, yhteydenpito asiakkaisiin puhelimitse ja sähköpostitse, myyntineuvottel… read story >

Katja

tietojärjestelmäasiantuntija

Tehtäväni on siirtynyt viime vuoden aikana uuden opintohallinnon tietojärjestelmän suunnittelu- ja kehitt… read story >

Andy

kunnansihteeri

Samanlaista työpäivää ei juuri ole. Työ koostuu lähinnä kunnanhallituksen, -valtuuston, johtoryhmän ja va… read story >

Maria

hallintosihteeri

Hallinnon juoksevien asioiden hoitamista, kehitystyö jatkuvasti taustalla. read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›