Browse stories

Hanna, toiminnanjohtaja

Management and supervisory duties

Julkaistu 11.8.2017

Opiskelupaikkani University of Helsinki
Pääaine tai koulutusohjelma Teologia
Muut opinnot Käytännöllinen teologia
Valmistumisvuosi 1998

Tyypillinen työpäiväni: Palaverit puhelimessa ja kasvotusten, erilaisten työryhmien johtaminen, yhteydenpito ihmisiin sähköisin työvälinein

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ihmissuhdetaidot, esimies- ja johtamistaidot, kirjallinen viestintä,

Päädyin nykyiseen työhöni: Yksi tehtävä on johtanut toiseen - minua pyydettiin nykyiseen työhöni aiempien työtehtävien hoitamisen perusteella.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Tutkimustyö ja väitöskirjan laatiminen ovat antaneet tarvittavan pohjan asiantuntijaorganisaatiossa työskentelemiselle.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Työuran alusta saakka kannattaa tarttua kaikkiin eteen tuleviin työtehtäviin ja tehdä ne oman osaamisen ylärajoilla. Asenne tukee elinikäistä oppimista ja työura rakentuu usein edellisten hyvin tehtyjen työsuoritusten varaan.

More stories

Ändy

lehtori, opinto-ohjaaja

Yksilöohjaus, luokkaohjaus, yhteydenpito opiskelijoihin ja muihin sidosryhmiin read story >

Tiia

asiantuntija (te-toimisto)

Asiakastapaamisista sekä viranomaistehtävistä, kuten lausuntojen ja suunnitelmien tekemisestä read story >

Teologi

Undervisning, planering av undervisning, strukturerande av elevers vardag, kvällsaktiviteter. Viss fastig… read story >

Anni

opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaus lukiossa, oppitunnit, yksilöohjaus, pienryhmäohjaus, oppilashuolloset tehtävät read story >

Teologi

sosiaalialan ohjaaja

Ohjata mielenterveyskuntoutujia kaikissa heidän elämäänsä liittyvissä asioissa: motivointi, lääkehoito, k… read story >

Satu

seurakuntapastori

Papilla ei oikein ole tyypillistä työpäivää: jumalanpalveluselämä koko laajuudessaan ja tapaamiset seurak… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›