Browse stories

AH, vanhuspalvelujen johtaja

Management and supervisory duties

Julkaistu 8.9.2017

Opiskelupaikkani University of Jyväskylä
Pääaine tai koulutusohjelma Gerontologia ja kansanterveystiede
Muut opinnot Henkilöstöjohtaminen sivuaineena ja terveystieteiden opettajaopinnot
Valmistumisvuosi 2014

Tyypillinen työpäiväni: Tyypillinen työpäiväni sisältää usein yhden tai useamman palaverin. Lisäksi päivän aikana selvitän/ ratkon henkilöstön johtamiseen tai asiakkaisiin liittyviä asioita. Melkein joka päivä valmistelen erilaisia asiakirjoja ja teen henkilöstöhallinnollisia tai viranhaltijapäätöksiä.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Hyvä paineensietokyky, hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, ongelmanratkaisu- ja organisointitaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Aiemmalta koulutukseltani olen fysioterapeutti. Halusin opiskella lisää ja päädyin luokkakaverin vinkistä opiskelemaan gerontologiaa ja kansanterveyttä. Opiskelun aikana työskentelin ikäihmisten parissa fysioterapeuttina. Silloin minulla vahvistui ajatus siitä, että haluan jatkossa myös päästä vaikuttamaan, millaisia palveluita ikäihmisillä tulevaisuudessa on. Henkilöstöjohtamisen valitsin sivuaineeksi, koska maisteriopintojen aikana minulla heräsi kiinnostus esimiestyöhön. Aluksi ajattelin, että kunhan vain vähän tässä opiskelen henkilöstöjohtamista ja epäilys siitä, että minusta olisi esimieheksi oli aika valloillaan. Viimeisenä opiskeluvuotena epäilin, että entä jos en saakaan töitä koulutusta vastaavassa ammatissa ja esimiesura näytti aika epätodennäköiseltä unelmalta heti valmistumisen jälkeen. Tein vielä terveystieteiden opettajaopinnot, joihin pääsin kiintiön kautta sisälle. Samaan aikaan olin lasten kanssa kotona ja kerran kuukaudessa kävin tekemässä opintoja Jyväskylässä. Koen, että tämä oli tärkeää aikaa urakasvussani ja kyseisen vuoden jälkeen palasin aikaisempaan fysioterapeutin työhön ja samalla hain uutta työtä. Aluksi työnhaku tuntui toivottomalta, koska tuntui, että aina puuttuu se tärkein asia, eli kokemus esimiestyöstä. Parin kuukauden aktiivisen työnhaun jälkeen sain vanhustyöstä esimiehen sijaisuuden pienehköstä kunnasta. Siitä pestistä siis urani lähti mukavasti käyntiin ja nyt toimin sellaisessa työssä, josta olen haaveillut.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Lukemattomat kirjalliset työt eri kursseilla ovat antaneet pohjan, että pystyn valmistelemaan asiakirjoja ja esityksiä. Henkilöstöjohtaminen kokonaisuudessaan oli tärkeä peruspaketti johtamistyölle. Pro Gradu -työ oli prosessina hyvin opettavainen ja antoi sinnikkyyttä siihen, että isolta tuntuva työ valmistuu ajallaan. Opettajaopinnoista oli varmasti eniten hyötyä nykyiseen työhön, koska jouduin kyseenalaistamaan omia toimintatapoja ja ennakkoajatuksia siitä, mitä on opettaminen tai johtaminen. Myös omat reflektiotaidot ja esiintymistaidot kehittyivät kyseisen vuoden aikana.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Usko itseesi: opit mitä vaan, kun luotat itseesi ja teet parhaasi.

Aseta tavoite vähän korkeammalle: hyvällä motivaatiolla ja kovalla työllä voit jopa saavuttaa sen.

Ole armollinen itsellesi: kaikessa ei voi onnistua, jos et onnistu, niin tee varasuunnitelma, älä lannistu ikinä!

More stories

Myy

projektikoordinaattori

Tutkimusprojektin hallinnolliset työt, kilpailutukset, tutkimuksen osien lainmukaisuuden varmistus, proje… read story >

Mantso

vastaava sairaanhoitaja

Arjen sujuvuuden varmistaminen: työvuorolistat, sijaiset, ongelmien ratkominen, koulutukset read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›