Browse stories

Mantso, vastaava sairaanhoitaja

Management and supervisory duties, Kaupunki

Julkaistu 22.4.2018

Opiskelupaikkani University of Jyväskylä
Pääaine tai koulutusohjelma Gerontologia ja kansanterveystiede
Muut opinnot Henkilöstöjohtaminen sivuaineena, sairaanhoitaja AMK
Valmistumisvuosi 2008

Tyypillinen työpäiväni: Arjen sujuvuuden varmistaminen: työvuorolistat, sijaiset, ongelmien ratkominen, koulutukset

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Hyvät sosiaaliset taidot, organisointikyky, empatiakyky

Päädyin nykyiseen työhöni: Ennestään tuttu työpaikka, koulutus osui kohdilleen.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Henkilöstöjohtaminen (sivuaine)

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Henkilöstöjohtaminen ollut hyvä

More stories

Myy

projektikoordinaattori

Tutkimusprojektin hallinnolliset työt, kilpailutukset, tutkimuksen osien lainmukaisuuden varmistus, proje… read story >

AH

vanhuspalvelujen johtaja

Tyypillinen työpäiväni sisältää usein yhden tai useamman palaverin. Lisäksi päivän aikana selvitän/ ratko… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›