Browse stories

Energiainsinööri, suunnitteluinsinööri

Planning, development or administrative duties

Julkaistu 7.5.2020

Opiskelupaikkani Metropolia University of Applied Sciences
Pääaine tai koulutusohjelma Energiatekniikka
Muut opinnot Ympäristötekniikka
Valmistumisvuosi 2019

Tyypillinen työpäiväni: Projektien kanssa toimitaan, teknistä suunnittelua, asiakkaiden kanssa yhteydenpitoa, työmaakäyntejä, jonkin verran matkustamista.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Energiajärjestelmien tekninen tuntemus, projektiosaaminen, järjestelmällisyys,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olin kesätöissä ja sitä kautta sain opinnäytetyön yrityksestä. Olivat tyytyväisiä ja sain jatkaa projektisuunnittelun parissa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Ehdottomasti kaikista energiajärjestelmiin liittyvistä perusopinnoista. Kattilat, prosessitekniikka, automaatio, sähkö. Lisäksi opinnoissa olleet suunnitteluharjoitukset olivat hyviä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa panostaa selkeästi ammattiopintoihin heti perusteista lähtien. Labrat on myös hyviä ja niistä kannattaa ottaa kaikki irti nii saa vähän kosketusta oikeisiin systeemeihin. Kieliä on myös tarvinnut. Matikat ja fysiikat eivät niin tarpeellisia olleet.

More stories

Sanni

lujuuslaskija tai design engineer

Voimalaitossuunnitteluun liittyvää, lujuus- ja prosessilaskentaa, sekä teknisten piirrustusten tekoa. Eri… read story >

Antti

Intraday Trader

Työtehtäväni on yksiselitteisesti käydä kauppaa pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Käytännössä työssä suu… read story >

Kerttu

Tyypillinen työpäiväni koostuu useista eri osista, jotka limittyvät toisiinsa eri projektivaiheissa. Usei… read story >

Avokado

automaatioinsinööri

Tyypillinen työpäivä koostuu teknisten dokumenttien suunnittelusta, piirtämisestä/päivittämisestä, asiakk… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›