Oikeustiede: Mihin valmistuneet ovat sijoittuneet?

Näytä kuvion sisältämät pääaineet

 • Lääkintä- ja bio-oikeus
 • Oikeushistoria
 • Oikeustaloustiede
 • Oikeusteoria
 • Perhe- ja jäämistöoikeus
 • Oikeussosiologia ja kriminologia (VTM)
 • Rikos- ja prosessioikeus
 • Rikosoikeus
 • Työoikeus
 • Urheiluoikeus
 • Valtiosääntöoikeus
 • Velvoiteoikeus
 • Ympäristöoikeus
 • Esineoikeus
 • Eurooppaoikeus
 • Finanssioikeus
 • Folkrätt
 • Kansainvälinen oikeus
 • Kauppaoikeus
 • Oikeussosiologia ja kriminologia
 • Prosessi- ja insolvenssioikeus
 • Oikeussosiologia
 • Oikeustiede
 • Offentlig rätt
 • Viestintä- ja informaatio-oikeus
 • Siviilioikeus
 • Ympäristöpolitiikka ja -oikeus
 • Public International Law
Lähde: yliopistojen uraseurantakyselyt 2017–2022

Lukuja valmistuneiden työllistymisestä

1%

vastanneista työttömänä.

16%

vastanneista määräaikaisessa työssä.

3%

vastanneista freelancerina tai yrittäjänä.

Kuukausipalkan jakautuminen

4200 €

neljännes vastanneista ansaitsee tämän tai vähemmän

5000 €

vastanneiden mediaanipalkka

5900 €

neljännes vastanneista ansaitsee tämän tai enemmän

Työllistyminen työnantajan mukaan

0%

1%

Ammattikorkea-koulu

5%

7%

Järjestö, säätiö tai vastaava

4%

31%

Kunta tai kuntayhtymä

1%

2%

Muu työnantaja

3%

3%

Oma yritys / työllistän itseni

41%

7%

Valtio, valtion liikelaitos

3%

8%

Yliopisto

41%

41%

Yritys

Oikeustiede

Kaikki yliopistoista valmistuneet

töissä.fi haluaa kuulla kokemuksistasi —

Miten sinusta tuli sinä?

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›