Insinööri (AMK), konetekniikka: Mihin valmistuneet ovat sijoittuneet?

Näytä kuvion sisältämät pääaineet

 • Lujuusoppi
 • Teollisuuden energiatekniikka ja voimalaitokset
 • Auto- ja työkonetekniikka
 • Lentokoneen aerodynamiikka
 • Lentokoneen rakennesuunnittelu
 • Meritekniikka
 • Kevytrakennetekniikka
 • Valutuotetekniikka
 • Framtidens industriföretag
 • LVI-tekniikka
 • Energiatalous ja -laitokset
 • Arktinen laiva- ja meritekniikka
 • Sovellettu termodynamiikka
 • Lasertekniikka
 • Koneenrakennus
 • Insinööri (AMK), konetekniikka
Lähde: ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt 2017–2020

Lukuja valmistuneiden työllistymisestä

2%

vastanneista työttömänä.

3%

vastanneista määräaikaisessa työssä.

2%

vastanneista freelancerina tai yrittäjänä.

Kuukausipalkan jakautuminen

3300 €

neljännes vastanneista ansaitsee tämän tai vähemmän

3700 €

vastanneiden mediaanipalkka

4300 €

neljännes vastanneista ansaitsee tämän tai enemmän

Työllistyminen työnantajan mukaan

1%

1%

Ammattikorkea­koulu

1%

6%

Järjestö, säätiö tai vastaava

3%

30%

Kunta tai kuntayhtymä

1%

2%

Muu nykyinen päätyönantaja

2%

4%

Oma yritys / työllistän itseni

2%

5%

Valtio, valtion liikelaitos

1%

1%

Yliopisto

90%

50%

Yritys

Insinööri (AMK), konetekniikka

Kaikki ammattikorkeakouluista valmistuneet

töissä.fi haluaa kuulla kokemuksistasi —

Miten sinusta tuli sinä?

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›