Selaa kertomuksia

Merja, tutkija

Tutkimus tai tuotekehitys, Valtio

Julkaistu 1.10.2012

Pääaine tai koulutusohjelma Sosiaalipsykologia
Muut opinnot psykologia, sosiologia, tiedotusoppi, hallintotieteet
Valmistumisvuosi 2003

Tyypillinen työpäiväni: Projektien koordinoimista, laadullisten aineistojen analysointia tai raportointia. Projektini ovat pieniä tutkimusprojekteja, jossa hoidan tutkimusprosessin käytännössä alusta loppuun tutkimusapulaisten kanssa. Tuloksia käytetään kehittämistyössä. Joskus isompien artikkelien kirjoittamista, harvemmin kansainvälisiin kokouksiin/konferensseihin osallistumista.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiimityötaidot, analyyttisyys, luovuus, englannin kielen taito,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olin korkeakouluharjoittelijana opintojen loppuvaiheessa ko. työnantajalla. Sain graduaineiston mukaani ja tein gradun seuraavan lukuvuoden aikana ja seuraavana keväänä minut pyydettiin takaisin töihin. Ensin olin tekemässä määräaikaisuuksia, jonka jälkeen sain vakinaisen viran.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Laadullisista menetelmäopinnoista, pääaineopinnoistani ja sosiologian ja psykologian sivuaineopinnoistani.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Vielä enemmän töissäni olisi hyötyä, jos olisin opiskellut enemmän kvantitatiivisia menetelmiä. Ne ei opiskeluvaiheessa kiinnostaneet, mutta työelämään siirtyessä niistä ehdottomasti olisi ollut hyötyä.

Lisää kertomuksia

Nina

Arvioinnin suunnittelu ja raportointi, aineiston analysointi, menetelmien kehittäminen, koulutus ja konsu… lue kertomus >

Sari

kriisityöntekijä

Asiakasvastaanotto, puhelin- ja verkkokriisityö, työnohjaustyö, ryhmänohjaus, tiedon koonti tilastointijä… lue kertomus >

HR-ammattilainen

hallintopäällikkö

Henkilöstötyöhön liittyvät palaverit, omaan esimiestyöhön liittyvät tehtävät lue kertomus >

Tyytyväinen

erikoissuunnittelija

Verkostokokous, neuvontaa, ohjausta ja konsultointia, toimenpiteiden suunnittelua lue kertomus >

Sanna

hallintopäällikkö

Erilaisten ajankohtaisten henkilöstöasioiden selvittely, koostaminen, neuvottelut, palaverit ja valmistel… lue kertomus >

Miia

projektisuunnittelija

Viestintää eri suuntiin eri välineillä: kokouksia kasvotusten, sähköposteja, puheluita, yhteisötyökaluja … lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›