Selaa kertomuksia

vuori, amanuenssi

Toimistotehtävät, Itä-Suomen yliopisto

Julkaistu 29.6.2023

Opiskelupaikkani Itä-Suomen yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma
Muut opinnot Kirjallisuus, Japanin kieli ja kulttuuri
Valmistumisvuosi 2021

Tyypillinen työpäiväni: Perinteinen työpäivä koostuu sähköpostien läpikäymisestä, palavereista ja suunnittelemisesta, sekä joskus myös opettamisesta. Tärkein asiakaskunta on yliopisto-opiskelijat, jotka tarvitsevat tukea opintojen suunnitteluun. Kiinteiden tehtävien lisäksi satunnaisina päivinä suunnitellaan opetussuunnitelmaa, laaditaan lukuvuoden aikatauluja, valmistellaan opiskelijavalintaan liittyviä hallinnollisia asioita tai vaikka vedetään koulutuspäivää tohtoriopiskelijoille.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ohjaustaidot ja opetustaidot, hallinnollinen osaaminen, monipuolisuus,

Päädyin nykyiseen työhöni: Valmistumiseni jälkeen työskentelin ensin nuorisojärjestössä, mutta olin hakenut useamman vuoden aikana erilaisiin tehtäviin yliopistolle. Hain alunalkaen opetussihteerin tehtäviin, mutta paikkaa täyttäessä minulle ilmoitettiin että oltaisiinkin halukkaita palkkaamaan minut toisiin tehtäviin ja ottamaan sihteeriksi jonkun toisen. Olin kiinnostunut ja nyt olen toiminut yli vuoden tehtävässäni.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Olen saanut humanistisen koulutukseni kautta hyvät taidot käsitellä suurta määrää tietoa ja kyvyn nostaa esille tärkeimmät asiat käsillä olevasta materiaalista. Kykenen myös monipuolisesti oppimaan uusia asioita. Kirjallisuus on tuonut kykyä kirjoittaa ja laatia erilaisia lausuntoja. Vieraan kielen ja kulttuurin opiskelu taas kasvatti ymmärrystä erilaisista kulttuureista ja on tehnyt helpompaa vaihto-opiskelijoiden kohtaamisesta. Opintojen aikainen järjestötyöskentely auttoi asiakaspalvelussa ja kiinnostus koulutukseen akateemisesti taas toi tietotaitoa opetussuunnitelmatyöhön.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Opiskele sitä mistä pidät ja missä olet hyvä. On vaikeaa tulla parhaaksi mahdolliseksi opinnoissa, jotka eivät juurikaan kiinnosta, vain koska kokee niiden olevan välttämättömiä työelämässä. Vain hyvin harvat taidot kehittyvät yksinomaan tietyissä työtehtävissä. Ole paras siinä mistä pidät ja missä sinulla on motivaatiota kasvaaja kehittyä.

Opintojen lisäksi kannattaa olla aktiivinen järjestökentällä ja hallinnon opiskelijatehtävissä, jos se vain on mahdollista. Ne antavat tärkeitä taitoja työelämään julkiselle kuin yksityiselle puolelle. Voin kiittää hallinnollisista taidoistani lähes yksinomaan järjestökenttää, jossa kokoukset ja erilaisten lausuntojen ja hakemusten tekeminen tuli tutuksi. On myös hyvä olla aktiivinen kansalainen, osallistua päätöksentekoon ja esittää tyhmiä kysymyksiä.

Lisää kertomuksia

Kaisa

opintoasiainkoordinaattori

Opiskelijahallinnon tehtävät, asiakaspalvelut, opiskelijoiden ohjaus- ja neuvontatyö, kehittämistyö, opet… lue kertomus >

suunnittelija

Vastaan pääkäyttäjän roolissa yrityksen dokumenttienhallintajärjestelmän toiminnasta sekä koulutan sen kä… lue kertomus >

S

early stage researcher. phd candidate

Kirsi

eläinlääkäri

Potilastyötä 8-12h vuorosta riippuen, yleensä aina ylitöitä. Päivät pääosin hyvin kiireisiä, ajanvarausty… lue kertomus >

kaisa

technical writer

Teknisen dokumentaation kirjoittamista ja tekstien katselmointia. Ohjelmistoihin tutustumista ja niiden o… lue kertomus >

kouluttaja

kotoutumiskouluttaja

Tyypillinen päiväni koostuu selkeästi rytmitetystä opetuksesta taukoineen. Opetan verkossa ja lähiopetuks… lue kertomus >

ohjaaja

uraohjaaja

Suunnittelen ja toteutan opiskelijoille työnhaun ja urasuunnittelun tukea, teen henkilökohtaisia uraohjau… lue kertomus >

A

usability specialist

Benchmarking, designing prototype and visual materials, documenting process and writing reports, reading … lue kertomus >

tarkastaja

Palotarkastaja

Tehtäviini kuuluu määräaikaiset palotarkastukset, rakennuslupalausunnot, yhteistyö muiden viranomaisten k… lue kertomus >

Siistijä

siivooja

Nimetön

kuntoutusohjaaja

Työ sisältää valmennustapaamisia (monella eri paikkakunnalla, joten paljon autolla ajamista), kirjauksia,… lue kertomus >

riskia

riskianalyytikko

Työpäivien sisältö vaihtelee. Työhön kuuluu mm. raportointia ja analysointia, palavereihin osallistumista… lue kertomus >

ilma

lvi projektipäällikkö

ilmanvaihdon urakkalaskenta ja projektien toteutus. omien tuotteiden markkinointi ja myynti. lue kertomus >

ope

historian, uskonnon ja yhteiskuntaopin opettaja.

Historian ja uskonnon opettamista, välitunti valvontaa, tuntien suunnittelu ja muut luokanvalvojan tehtäv… lue kertomus >

kemi

utvecklingsingenjör

M

osastonhoitaja

Virka työaika (7-15 välillä pääosin ). Arkityö, viikonloput ja juhlapyhät vapaat. lue kertomus >

J

johdon assistentti

Tehtäviini kuuluu toimitusjohtajan, johtoryhmän ja hallituksen työn tukeminen. Paljon kalentereiden halli… lue kertomus >

T

Palvelussuhdelakimies

Vastaan esihenkilöiden ja johdon esittämiin kysymyksiin koskien työsuhteisiin liittyviä ongelmia. Kysymyk… lue kertomus >

Katu

Coordinator: Grants Management and Resource Mobilisation, University of Namibia
Coordinates grants and p…
lue kertomus >

Etnologisti

user experience designer

Kandi

talent acquisition specialist

Lamme

asiantuntija

Palavereja, sähköposteja, koulutusten suunnittelua ja pitämistä sekä suunnittelua ja ideointia lue kertomus >

E

I work on product development and recipe development projects. I spend a lot of time either researching a… lue kertomus >

Oikeudetar

Teen vaativia tuloverotuksen valvontatehtäviä ja toimin virkailijoiden tukena verotuksen aineellisissa ky… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›