Selaa kertomuksia

Raajavuori, amanuenssi

Toimistotehtävät, Itä-Suomen yliopisto

Julkaistu 29.6.2023

Opiskelupaikkani Itä-Suomen yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Taiteensosiologia
Muut opinnot Kirjallisuus, Japanin kieli ja kulttuuri
Valmistumisvuosi 2021

Tyypillinen työpäiväni: Perinteinen työpäivä koostuu sähköpostien läpikäymisestä, palavereista ja suunnittelemisesta, sekä joskus myös opettamisesta. Tärkein asiakaskunta on yliopisto-opiskelijat, jotka tarvitsevat tukea opintojen suunnitteluun. Kiinteiden tehtävien lisäksi satunnaisina päivinä suunnitellaan opetussuunnitelmaa, laaditaan lukuvuoden aikatauluja, valmistellaan opiskelijavalintaan liittyviä hallinnollisia asioita tai vaikka vedetään koulutuspäivää tohtoriopiskelijoille.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ohjaustaidot ja opetustaidot, hallinnollinen osaaminen, monipuolisuus

Päädyin nykyiseen työhöni: Valmistumiseni jälkeen työskentelin ensin nuorisojärjestössä, mutta olin hakenut useamman vuoden aikana erilaisiin tehtäviin yliopistolle. Hain alunalkaen opetussihteerin tehtäviin, mutta paikkaa täyttäessä minulle ilmoitettiin että oltaisiinkin halukkaita palkkaamaan minut toisiin tehtäviin ja ottamaan sihteeriksi jonkun toisen. Olin kiinnostunut ja nyt olen toiminut yli vuoden tehtävässäni.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Olen saanut humanistisen koulutukseni kautta hyvät taidot käsitellä suurta määrää tietoa ja kyvyn nostaa esille tärkeimmät asiat käsillä olevasta materiaalista. Kykenen myös monipuolisesti oppimaan uusia asioita. Kirjallisuus on tuonut kykyä kirjoittaa ja laatia erilaisia lausuntoja. Vieraan kielen ja kulttuurin opiskelu taas kasvatti ymmärrystä erilaisista kulttuureista ja on tehnyt helpompaa vaihto-opiskelijoiden kohtaamisesta. Opintojen aikainen järjestötyöskentely auttoi asiakaspalvelussa ja kiinnostus koulutukseen akateemisesti taas toi tietotaitoa opetussuunnitelmatyöhön.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Opiskele sitä mistä pidät ja missä olet hyvä. On vaikeaa tulla parhaaksi mahdolliseksi opinnoissa, jotka eivät juurikaan kiinnosta, vain koska kokee niiden olevan välttämättömiä työelämässä. Vain hyvin harvat taidot kehittyvät yksinomaan tietyissä työtehtävissä. Ole paras siinä mistä pidät ja missä sinulla on motivaatiota kasvaaja kehittyä.

Opintojen lisäksi kannattaa olla aktiivinen järjestökentällä ja hallinnon opiskelijatehtävissä, jos se vain on mahdollista. Ne antavat tärkeitä taitoja työelämään julkiselle kuin yksityiselle puolelle. Voin kiittää hallinnollisista taidoistani lähes yksinomaan järjestökenttää, jossa kokoukset ja erilaisten lausuntojen ja hakemusten tekeminen tuli tutuksi. On myös hyvä olla aktiivinen kansalainen, osallistua päätöksentekoon ja esittää tyhmiä kysymyksiä.

Lisää kertomuksia

E

Application technologist

I work on product development and recipe development projects. I spend a lot of time either researching a… lue kertomus >

Betty

Teen vaativia tuloverotuksen valvontatehtäviä ja toimin virkailijoiden tukena verotuksen aineellisissa ky… lue kertomus >

Nomppis

Työ- ja toimintakyvyn arviointia, tavoitteiden asettamista ja seurantaa, asiakkaiden koulu- ja työelämänp… lue kertomus >

M

universitetslärare

Delvis undervisning, delvis projektarbete. Till undervisning hör mycket planering, litteratursökningar. P… lue kertomus >

Woopada

copywriter

Projekteja on samaan aikaan useita. Niiden elinkaari on suunilleen seuraavanlainen: asiakas briefaa toime… lue kertomus >

Petteri

Vastaan työssäni tuulivoimahankkeiden valmistelusta ja kehittämisestä sekä erilaisten niihin liittyvien k… lue kertomus >

Janhoff

junior consultant

- Erilaiset projektikoordinoinnin tehtävät
- Esitysmateriaalin muodostaminen
- Fasilitointi (palaverien…
lue kertomus >

Sari

oma-valmentaja

Asiakastyötä ja perehtymistä uusiin käytänteisiin, lakiin. lue kertomus >

Raba

yksilövalmentaja

Teen henkilökohtaista valmennusta nuorille, joiden toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Tapaan heitä… lue kertomus >

Lawrence

Espoonlahti

Hei! Minun tyypillinen työpäiväni alkaa noin klo. kuuden aikaan aamulla. Alkuviikosta mä m…
lue kertomus >

Hr

lehtori

Työelämässä

asiantuntija

Vastaan työnhakija-asiakkaiden palveluprosessista. Työhöni sisältyy erityisesti etäpäivinä paljon kirjall… lue kertomus >

Ymmi

ulosottoylitarkastaja

Asiakkaiden tilanteiden päivitys, omaisuuden etsiminen, puhelimitse ja paikan päällä tehtävät haastattelu… lue kertomus >

Minä

tekninen tukihenkilö

Ändy

lehtori, opinto-ohjaaja

Yksilöohjaus, luokkaohjaus, yhteydenpito opiskelijoihin ja muihin sidosryhmiin lue kertomus >

Jenni

markkinointipäällikkö, -johtaja

Tyypillinen työpäiväni koostuu sähköpostien lukemisesta ja niihin vastaamisesta, markkinointisuunnitelmie… lue kertomus >

K

työnhaunohjaaja

Autan maahanmuuttaja-taustaisia asiakkaita työnhakuun liittyvissä asioissa. lue kertomus >

Eija

asiantuntija (te-toimisto)

Sovittuja asiakastapaamisia kasvotusten tai puhelimitse, selvityspyyntöjen ja lausuntojen tekoa, erilaist… lue kertomus >

Salla

liikennejärjestelmäasiantuntija

Tyypillinen työpäivä koostuu mm. työhön liittyvistä palavereista. Esimerkiksi kuntien kanssa seudulliset … lue kertomus >

M

palavereja, tiimityötä, selvitystyötä, suunnittelua, ohjelmointia lue kertomus >

S

International Affairs Director

I am in charge of the internationalization of the Universidad de las Artes Ecuador, one of the four highe… lue kertomus >

Tiina

hr-asiantuntija

Esihenkilöiden tuki, ohjeistus, neuvonta ja koulutus työsuhteen elinkaareen liittyvissä kysymyksissä.
Ty…
lue kertomus >

Piia

projektityöntekijä

Suunnittelen ja valmistan sisältöä perehdytyskurssille Moodleen. Järjestän kehittämisryhmän kokouksia ja … lue kertomus >

Jarkko

maatalousyrittäjä

Aamulla navettaan ja illalla navettaan. Päivällä tehdään mitä milloinkin. lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›