Selaa kertomuksia

Elisa, tarkastaja

Muu, Lounais-Suomen aluehallinotovirasto, työsuojelun vastuualue

Julkaistu 17.6.2013

Opiskelupaikkani Tampereen yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Julkisoikeus
Muut opinnot
Valmistumisvuosi 2007

Tyypillinen työpäiväni: Työpaikkatarkastus, sen ennakkotyöt ja jälkityöt (raportointi ja tarkastuskertomuksen laadinta) tai puhelinpäivystys ja tarkastusten suunnittelu- ja jälkityöt. Tapausten läpikäyntiä työkavereiden kanssa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: neuvottelutaidot, innostus kehittää ja edistää muutosta, ongelmanratkaisu,

Päädyin nykyiseen työhöni: Hakeuduin korkeakouluharjoittelussa STM:n työsuojeluosaston säädösyksikköön perehdyttyäni ensin kotisivujen kautta hallinnonalan toimintaan. Pääsin harjoitteluun ja kiinnostuin työsuojelusta. Toimintaan vaikuttaa paljon myös eu-säädökset. Tein graduni harjoittelun innoittamana tarkastajan oikeuksista. Pääsin vuoden päästä valmistumisesta ensin määräaikaiseksi tarkastajaksi, joka sittemmin vakinaistettiin.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: mm. hallintolain virkamiesten velvollisuuskiin ja harkintavaltaan liittyvä osaaminen, hallintomenettelyn hallinta, julkishallinnon rakenteen tunteminen, säädösvalmistelun ymmärtäminen, työoikeuden substanssin hallinta.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Hakeudu harjoitteluun sellaisiin paikkoihin, josta uskot saavasi innostusta, tietoa ja osaamista ennen valmistumista. Kysy rohkeasti harjoittelupaikkoja, vaikkei niistä ilmoiteta avoimesti. Käytännön työhön/tehtäväkenttiin tutustuminen auttaa opintojen loppuvaiheen suuntaamisessa ja päättötyön aiheen valinnassa.

Lisää kertomuksia

JP

ylitarkastaja

Hyvien etätyömahdollisuuksien takia työ valtaosin etätyötä, mutta koronaepidemian aikana luonnollisesti l… lue kertomus >

Sanna

ylitarkastaja

Työ on hallinnollisten päätösten (turvapaikkapäätökset) tekoa ja turvapaikkapuhuttelujen pitämistä. Jokai… lue kertomus >

Pia

hallintojohtaja

Tyypillistä työpäivää ei ole, tehtävät ja asiat vaihtuu ja elää. Suuntaa antavan vuosikellon mukaan kuite… lue kertomus >

Maija

hallintopäällikkö

Aluksi luen sähköpostin. Sieltä tulee monenlaisia tehtäviä tai tiedoksi toimitettuja asioita. Jotkut sähk… lue kertomus >

Anna-Mari

suunnittelija

Päivä koostuu projektien hallintoon liittyvistä tehtävistä, yhteistyötapaamisista sekä sopimusten ja muid… lue kertomus >

Minna

ylitarkastaja

Holhousasioiden (edunvalvojan määrääminen ja lupa-asiat) valmistelu ja esittely sekä osaksi myös ratkaise… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›