Selaa kertomuksia

Jussi, senior specialist

Tutkimus tai tuotekehitys

Julkaistu 9.9.2013

Opiskelupaikkani Tampereen teknillinen yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Tietoliikennetekniikka
Muut opinnot Elektroniikka
Valmistumisvuosi 2000

Tyypillinen työpäiväni: Tyypillisen työpäiväni aikana ehdin tekemään kaikenlaista. Tavallisesti olen vastuussa yhden tai useamman tuotekehitysprojektin toteuttamisesta, ja niissä hommissa kuluu suurin osa ajastani (tai ainakin pitäisi). Käytännössä teen ihan normaalia suunnittelutyötä, mutta senior-rooliin kuuluu myös nuorempien suunnittelijoiden tukeminen. Minun on hyvä olla tietoinen heidänkin tekemisistään jotta pystyn tarvittessa antamaan tukea ongelmatilanteissa.

Myös oman teknisen asiantuntemuksen ylläpitäminen vaatii oman aikansa. Muodollisia palavereita ei nykyisessä tehtävässäni ole kovinkaan paljon, mutta sitäkin enemmän aikaa kuluu vapaamuotoisissa keskusteluissa tiimin jäsenten kanssa. Ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa yhteyttä pidetään enemmän tai vähemmän säännöllisesti. Alan menetelmät ja teknologiat kehittyvät kovaa vauhtia, joten tiedon kerääminen, käsittely, ja sen jakaminen on hyvin tärkeää tehtävissäni.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: luova ongelmanratkaisukyky, tiimityötaidot, jatkuva oppiminen

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin nykyiseen tehtävääni ns. ammatillisen verkostoni kautta, eli vanha pitkäaikainen asiakas otti yhteyttä ja kysyi olenko käytettävissä työhön.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Digitaali- ja tietokonetekniikan ammattiaineet. Ohjelmistotekniikan kurssit ovat myös auttaneet uran varrella.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Alalle haluavan olisi hyvä osata digitalitekniikan perusteet varsin hyvin, eikä puolijohdetekniikan ymmärtämyksestäkään ole haittaa. Joku ASIC/FPGA -kurssi auttaa jo melko pitkälle perusasioiden kanssa. Matematiikassa ei tarvitse olla maailmanluokan nero, pääsääntöisesti riittää kun erottaa nollan ykkösestä ja osaa ajatella loogisesti. Tosin algoritmien kanssa pelatessa hyvä matikkapää auttaa paljon.

Lisää kertomuksia

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›