Selaa kertomuksia

Mikko, tutkimusinsinööri

Tutkimus tai tuotekehitys, VTT

Julkaistu 26.11.2013

Opiskelupaikkani Aalto-yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Teknillinen fysiikka ja matematiikka
Muut opinnot Ympäristöstrategiat ja teknologian arviointi
Valmistumisvuosi 2008

Tyypillinen työpäiväni: Työpäivät vaihtelevat, mutta koostuvat pääasiassa kolmesta erilaisesta tehtävästä: organisointi, vuorovaikutus ja tutkimus. Organisointi tarkoittaa projektien pyöritystä, palavereita, raportointia ja työn suunnittelua. Vuorovaikutus on tapaamisia sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa, työpajoja, haastatteluita ym. "kenttätyötä". Tutkimus pitää sisällään uuden luomista, olemassaolevan jäsentämistä, oivalluksia aineiston pohjalta. Ja tietenkin runsaasti lukemista ja kirjoittamista.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: luovuus, kyky kiteyttää olennainen, looginen ajattelu

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin nykyiseen työhöni ihan työpaikkailmoituksen ja työhaastattelun kautta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Systeemiajattelu on ollut ehkä yksittäisistä kouluista oppimistani taidoista tärkein. Opintojen mukana tuoma tapa ajatella ratkaisulähtöisesti ja loogisesti on ollut useimmiten hyödyksi, tosin on tärkeää tiedostaa oma, koulutuksen mukanaan tuoma tapa ajatella, sillä kaikki eivät ajattele samalla tavalla, mikä saattaa aiheuttaa konflikteja ja väärinkäsityksiä. Opinnot antavat vankan pohjan, josta voi lähteä sitten kyseenalaistamaan ja avaamaan ajattelua uusiin suuntiin.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kielitaito avaa ovia. Jos jotakin tekisin toisin, opiskelisin puhumaan paremmin muutakin kuin englantia. Olen joutunut tähän mennessä tilanteisiin, joissa esim espanjasta, ruotsista ja saksasta olisi ollut hyötyä.
Kannattaa hakea rohkeasti erilaisia tehtäviä, myös tuttujen alojen ulkopuolelta ja ulkomailta. Kansainväliset ja poikkitieteelliset verkostot ovat erityisen tärkeitä tutkijoille. EU:n EURAXXESS portaali on erinomainen paikka katsella mielenkiintoisia tutkimuspaikkoja.

Lisää kertomuksia

TvL

research and development manager

Vedän bioinformatiikan, eli siis eräänlaisen laskennallisen biologian tiimiä kansainvälisessä yrityksessä… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›