Selaa kertomuksia

Zeronade, tullitarkastaja

Asiakastyö tai potilastyö, Suomen tulli

Julkaistu 20.8.2014

Opiskelupaikkani Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma Insinööri (AMK), logistiikka
Muut opinnot Merikuljetukset
Valmistumisvuosi 2006

Tyypillinen työpäiväni: Matkustajaliikenteen ja raskaan liikenteen tarkastukset

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: sosiaalinen kanssakäyminen, kielitaito, uteliaisuus,

Päädyin nykyiseen työhöni: Työttömyys, aiempi työhistoria

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Huolintatoiminta, lastitekniset opinnot

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Monipuolinen työura

Lisää kertomuksia

Hanna

materiaalipäällikkö

Uran alussa työskentelin neljässä eri yrityksessä ostajana. Työnkuvaan kuului erilaisten teknologiateolli… lue kertomus >

KJM

työnjohtaja

Alaisten työtehtävien järjestely, laadunvalvonta, vuorovaikutus alaisten kanssa, palaverit eri sidosryhmi… lue kertomus >

JK

Laatu, työturvallisuus, intranetin ja ympäristö asioiden läpi käymistä. lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›