Selaa kertomuksia

Niina,

Muu, YK:n kehitysohjelma (UNDP)

Julkaistu 2.6.2015

Opiskelupaikkani Helsingin yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Slavistiikka ja baltologia
Muut opinnot Valtio-oppi, markkinointi, taloustiede
Valmistumisvuosi 2010

Tyypillinen työpäiväni: Tapaamisia kollegoiden, muiden YK-järjestöjen edustajien, rahoittajien tai yhteistyökumppaneiden kanssa. Käynnissä olevien kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnointia ja uusien hankkeiden suunnittelua, ajankohtaisen tutkimustiedon hankintaa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: analyyttisyys, tiimityötaidot, kykyä hahmottaa asioita monista eri näkökulmista,

Päädyin nykyiseen työhöni: Hain nykyistä työpaikkaani oltuani ensin sihteerin töissä Balkanin maiden suurlähetystöissä Suomessa, lyhyessä harjoittelussa Suomen suurlähetystössä Balkanilla sekä suunnittelijana Helsingin yliopistossa, missä sain kokemusta myös kehityshankkeen toteuttamisesta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Yhteiskuntatieteet opettivat strategista ajattelua, ja humanistiset tieteet analyyttisia taitoja, joita molempia tarvitsen työssäni paljon. Monipuolinen kielitaito on välttämätön kansainvälisellä uralla, lisäksi erilaisissa järjestöissä toimiminen on antanut sosiaalisia taitoja ja kykyä sopeutua vaihteleviin olosuhteisiin ja erilaisten ihmisten toimintatapoihin.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa tarttua kiinnostavaan tilaisuuteen kun sellainen tulee eteen, eikä miettiä liikaa sopiiko se juuri silloiseen elämäntilanteeseen. Omalla kohdallani on ollut hyödyllisempää oppia löytämään ja omaksumaan olennainen tieto nopeasti, kuin oppia syvällistä erikoistietoa kapealta alalta. Nopean omaksumiskykyni ja sosiaalisten taitojeni ansiosta olen joustavasti pystynyt vaihtamaan tiimistä toiseen tarpeiden mukaan, ja samalla olen kerännyt monipuolisesti kokemusta kehitysyhteistyön eri osa-alueilta. Ennen kaikkea kannattaa kuitenkin pyrkiä tuntemaan itsensä ja omat vahvuutensa ja heikkoutensa mahdollisimman hyvin - omat rajat löytyvät kun etsiydyt pois mukavuusalueeltasi.

Lisää kertomuksia

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›