Selaa kertomuksia

Johanna, asiamies

Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät

Julkaistu 8.2.2016

Opiskelupaikkani Helsingin yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Metsätieteet
Muut opinnot ympäristötiede, maaperätiede
Valmistumisvuosi 2004

Tyypillinen työpäiväni: Työpäiväni koostuu ryhmätyöskentelystä erilaisissa kokouksista, muiden työn ohjaamisesta sekä itsenäisestä työskentelystä. Työnkuvani on laaja koostuen useista järjestön toiminnan osa-alueista, siksi työn ja ajankäytön suunnittelu on tärkeässä roolissa.

Itsenäinen työskentely on tyypillisimmillään omien sektoreiden toiminnan suunnittelua ja valmistelua, materiaaleihin tutustumista ja tuottamista sekä tekstien editoimista ja tuottamista. Muun työn lomassa teen osaltani asiakaspalvelua ja -neuvontaa sähköpostitse sekä puhelimella. Työhöni kuuluu myös esimiestyötä.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: itsensä johtamisen taidot (aikataulut, tehtävien priorisointi), Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, Viestinnän osaaminen (strateginen ja operatiivinen taso),

Päädyin nykyiseen työhöni: Olin jo opiskeluaikana kiinnostunut ja aktiivisesti mukana järjestötoiminnassa sekä laajasti erilaisissa luottamustehtävissä. Ensimmäinen osa-aikainen työni opiskeluaikana oli koordinointia, yhteistyön kehittämistä sekä viestintää. Näiden teemojen ympärille rakentuu myös nykyinen työni järjestössä, joten päätyminen järjestösektorille oli minulle luontevaa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Metsäalan tuntemus yleisesti on ollut hyödyksi sekä ryhmätyöskentely opintojen eri vaiheissa. Maisterin tutkinnon läpivienti alun ihmetyksestä gradutuskien kautta valmistumiseen opetti myös monenlaisia suunnittelu- ja organisointitaitoja varsinkin kun opinnot yhdisti työssäkäyntiin sekä järjestötoimintaan, joten palloja oli ilmassa useita koko ajan.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa olla aktiivinen opiskelijatoiminnassa ja -järjestöissä, koska niissä oppii paljon yleisiä työelämätaitoja. Hyviä järjestötyössä tarvittavia aineksia ovat yhteiskunnallinen osaaminen sekä viestintätaidot. Näitä löytyy ainakin HY:n valtiotietellisestä tiedekunnasta ja Tampereen yliopistosta. Lisäksi olen sitä mieltä, että opiskeluja kannattaa pyrkiä yhdistämään osa-aikaiseen työssäkäyntiin, jonka kautta saa kontakteja, työkokemusta sekä hahmoa siitä millainen työ valmistumisen jälkeen kiinnostaa.

Lisää kertomuksia

Suvi

toimittaja

Haastatteluja, tiedonhankintaa, lehtijuttujen kirjoittamista, juttukeikkojen suunnittelua, kuvausten järj… lue kertomus >

Katja

toimittaja

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›