Selaa kertomuksia

Beata,

, Europaparlamentariker

Publicerat 8.11.2016

Huvudämne eller utbildningsprogram Hallintotiede
Övriga studier statskunskap
Utexamineringsår 2013

En vanlig dag på mitt jobb: Jag arbetar med att bereda politiska frågor för Europaparlamentariker. Jag har huvudsakligen ansvar för hjälpa honom i hans arbete i budgetutskottet och som ordförande för intergruppen för minoritetsfrågor.
En vanliga dag kan innehålla allt från att läsa allt om ett förslag från EU kommissionen och komma med ändringsförslag, till att lobba för Nils ståndpunkter och hjälpa till med att hålla kontoret rullande.

Färdigheter jag behöver i mitt jobb: samarbetsförmåga, politisk näsa, positiv framtidstro,

Hur jag kom till mitt nuvarande jobb: Jag har varit aktiv inom både Svensk Ungdom och SFP, och på basis av den aktiviteten fick frågan om jag intresserad av ett jobb i Europaparlamentet. Efter en arbetsintervju var jobbet mitt.

De här studierna har jag haft mest nytta av: Jag har haft nytta av att kritiskt kunna läsa och tolka texter, argumentera för min ståndpunkt och att kunna se sammanhanget och hitta kompromisser som passar minst sämst för de flesta. Det här har jag lärt mej såväl igenom kurser jag läst och uppsatser jag skrivit, som via aktivitet inom studielivet och organisationslivet utanför studierna. Med enbart det ena eller det andra hade jag knappast klarat mej lika bra.

Mitt tips för andra som är intresserade av liknande uppgifter: Det här låter kanske lite klyschigt, men jag har haft stor nytta och glädje av de nätverk jag har byggt upp genom studielivet och organisationslivet. De roliga stunderna utanför studiesalen spelar faktiskt en roll!
Samtidigt gäller det att våga, utmana och tro på sej själv, och pusha andra framåt. Arbetslivet, liksom privatlivet, bygger mycket på samarbete och positiv framåtanda.

Lisää kertomuksia

Lotta

projektipäällikkö

Tyypillinen työpäivä sisältää hankesuunnitelman mukaisen valmennuksen materiaalien konkreettista tekoa (t… lue kertomus >

Mia

toiminnanjohtaja

Ensimmäisenä (ja tällä hetkellä ainoana) täysipäiväisenä työskennellessä päiväni vaihtelevat laidasta lai… lue kertomus >

Maria

ylitarkastaja

- lakiesitysten kommentointia ja niiden valmistelua (ministeriöt lähettävät kaikki meidän toimintaa liipp… lue kertomus >

Maria

toimitusjohtaja

Henkilöstöjohtaminen, taloussuunnittelu ja yhteistyö asiakkaiden kanssa vievät eniten aikaa. lue kertomus >

Slow Mo

tutkija

Tilastoaineiston analysointi ja muuttaminen edunvalvonnan työvälineiksi lue kertomus >

Minna

myyntisoitot uusille asiakkaille, yhteydenpito asiakkaisiin puhelimitse ja sähköpostitse, myyntineuvottel… lue kertomus >

Katja

tietojärjestelmäasiantuntija

Tehtäväni on siirtynyt viime vuoden aikana uuden opintohallinnon tietojärjestelmän suunnittelu- ja kehitt… lue kertomus >

Andy

kunnansihteeri

Samanlaista työpäivää ei juuri ole. Työ koostuu lähinnä kunnanhallituksen, -valtuuston, johtoryhmän ja va… lue kertomus >

Maria

hallintosihteeri

Hallinnon juoksevien asioiden hoitamista, kehitystyö jatkuvasti taustalla. lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›