Selaa kertomuksia

Joonas, senior it developer

Tutkimus tai tuotekehitys

Julkaistu 18.9.2018

Opiskelupaikkani Oulun yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Tietojenkäsittelytiede
Muut opinnot Geoinformatiikka

Tyypillinen työpäiväni: Ohjelmointi ja tiimin kanssa työskentely, vaatimusmäärittely: asiakkaan kanssa abstraktin ongelman purkaminen teknisiin vaatimuksiin, matkustamista pohjoismaissa

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiimityö, Kyky oppia nopeasti, ohjelmointi,

Päädyin nykyiseen työhöni: Tuttavan kautta ensimmäiseen kesätyöhön, sieltä kokopäivätöihin ja vuotta myöhemmin nykyiseen firmaan

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Projektitöistä ja ohjelmointikursseista

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Panosta ohjelmointiin: Koulutusala painottaa hyvin paljon muuta mutta käytännössä valtaosa työllistyy ensin ohjelmoijiksi ja myöhemmin muihin tehtäviin. Ohjelmoijana helppo saada ensimmäinen työpaikka jonka myötä lähteä rakentamaan osaamista ja ohjaamaan uraa haluttuun suuntaan.

Koulutusalan projektityöt ja ohjelmointikurssit ovat kullanarvoisia. Muut kurssit yrittävät käydä ohjelmistoarkkitehtuuria ym. abstaktilla tasolla mutta käytännössä et niitä voi sisäistää ilman syvempää ohjelmistokehityksen ymmärrystä. Siispä sanoisin että koulutusala lähes vaatii omaa innostusta ohjelmointiin myös vapaa-ajalla.

Lisää kertomuksia

Maisteristäti

palvelupäällikkö

Yksikään työpäivä ei ole samanlainen; ennakkosuunnittelu on haasteellista, sillä on vaikeaa tietää täysin… lue kertomus >

Hopo

lehtori, opinto-ohjaaja

Työpäivään kuuluu usein sekä opetusta (luokassa tai verkossa) että ohjausta. Ohjaus voi olla ryhmä- tai y… lue kertomus >

Janne

Liikkeenjohdon konsultointi, strategiatyö, ohjelmistokehitys, projektin johto, kokouksia, matkustamista j… lue kertomus >

Ida

sovellusasiantuntija

Ohjelmiston suunnittelu- ja ohjeistustehtävistä joko yleisellä tasolla tai asiakaskohtaisesti, kun kysees… lue kertomus >

Lasse

Asiakkaan projektien kartoitus ja niihin osallistuminen. Mahdolliset rekrytoitavat ja haastattelut. Asiak… lue kertomus >

Ma

Kontakta business användare för att klargöra krav och förmedla kraven till Functional Analyst teamet. Upp… lue kertomus >

Jukka

ohjelmistoasiantuntija

Ohjelmointia, testiautomaatiota, koodikatselmointia, palavereja. Välillä on myös myynti/markkinointityötä… lue kertomus >

Damager

projektipäällikkö

Vastaan mm. operatiivisen järjestelmän käyttöönottoprojektista. Työpäiväni koostuu pääasiassa palavereist… lue kertomus >

Lauri

Työpäiväni koostuu pääosin mainonnan ja markkinoinnin suunnittelusta. Ideoin muun tiimin kanssa asiakkaid… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›