Selaa kertomuksia

L, product owner

Tuotannolliset tehtävät, GLS Germany

Julkaistu 24.11.2019

Opiskelupaikkani Helsingin yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Fysiikka
Muut opinnot GIS (Aalto-yliopisto)
Valmistumisvuosi 2014

Tyypillinen työpäiväni: Kehitämme mobiiliaplikaatiota GLS:n pakettiläheteille optimoimaan ja hallitsemaan paremmin heidän päivittäisiä työtehtäviään. Työpäiväni sisältää mm. asiakaspalautteen joukossa olevien virheiden syvempi tutkiminen ja operaatio-tiimin kanssa niistä keskustelu. Tehtäväni on selvittää ja priorisoida mitä ominaisuuksia kehitämme aplikaatioon asiakkaan ja käyttäjän näkökulmasta lyhyellä ja pitkällä aikatähtäimellä. Laadin myös päivittäin tikettejä ketterän ohjelmistokehityksen viitekehysohjelmistoon seuraavaksi tehtävistä uusista ominaisuuksista tai muista korjauksista aplikaatiossa.

Valmistelen ja moderoin kokouksia ja puheluita, sekä pidän huolta että kokouksissa päätettävät asiat siirtyvät konkreettiseen tekemiseen. Olen mukana myös rekrytoimassa uusia koodareita tiimiini ja mietin muutenkin henkilöresurssointia tulevien projektien kannalta. Tutkin tarkemmin eri spesialistien kanssa suurempia ongelmia prosesseissamme ja pohdimme mahdollisia ratkaisuja.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: itseni johtamista (aikataulut, tehtävien priorisointi), kokonaisuuksien hallinta, sosiaaliset taidot ja tekninen ymmärrys ohjelmistoista ja ohjelmistotuotannosta.,

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin aiemmassa työssäni vahingossa ottamaan vastuuta aplikaation tuotekehityksestä dippatyöni ohella, mistä siirryin kokopäiväiseksi tuotepäälliköksi. Kun tämä startup meni konkurssiin, oli luontevaa jatkaa samalla polulla yrityksessä, jossa tuoteroolin sijaan saan pitää huolta ja oppia lisää paikkatietodatasta, webbikartoista ja navigaatiosovelluksista. Oli suuri plussa, että satuin lukemaan geoinformatiikkaa sivuainekursseina yliopistossa ja myöhemmin tein aiheesta myös dippatyön

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Tietojenkäsittely ja GIS

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa opiskella erilaisia juttuja yliopistossa, jos ei ole varma siitä, mikä on se oma juttu, ja rohkeasti hakeutua kokeilemaan uusia juttuja. Jos itse olisin tehnyt toisin, olisin mennyt suoraan opiskelemaan tietojenkäsittelyä, sillä alalla on joustavat työajat, töitä on paljon tarjolla ja tietoteknisillä taidoilla on ihan hurja kysyntä monilla muillakin aloilla. Kaiken lisäksi skaala on valtava erilaisten työpaikkojen ja tuotteiden kannalta, mitä voi päästä kehittämään. Työ on lisäksi erittäin kansainvälistä − voit mennä melkein mihin maahan vain ja englannilla pärjää aina koodarina tai tuotepäällikkönä.

Lisää kertomuksia

Ahma

suunnittelija

Suurimman osan ajasta perehdyn siihen mitä muut organisaation työntekijät ovat tehneet. Perehdyn Euroopan… lue kertomus >

Tutkija

erikoistutkija

Tutkimusta omassa aikataulussa, jonkin verran kokouksia ja palavereja lue kertomus >

Ville

it-projektipäällikkö

Tyypillinen työpäiväni koostuu vaihtelevasti parista palaverista, viestinnästä ja itsenäisestä työskentel… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›