Selaa kertomuksia

Valtteri, tietomalliasiantuntija

Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät

Julkaistu 28.6.2021

Opiskelupaikkani Oulun yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Ympäristötekniikka
Muut opinnot Geo- ja vesiympäristötekniikka, johtaminen
Valmistumisvuosi 2014

Tyypillinen työpäiväni: Noin parin viime vuoden ajan työpäiväni on koostunut pääasiassa kokouksista, niiden valmisteluista sekä jonkin verran itsenäisestä asiantuntijatyöskentelystä. Aiemmin työnkuvani oli suuremmissa määrin itsenäistä työtä, mutta nykyinen työnkuvani painottuu enemmän yhteydenpidolle kollegoiden kanssa ja projektityön ohjaamiseen. Kokouksissa roolini on yleensä kokouksen vetäjä tai muuten aktiivinen osallistuja oman teknisen osa-alueeni edustajana.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: organisointikyky, tiimityö, yhteistyökyky,

Päädyin nykyiseen työhöni: Opiskelujen aikana suunnittelin toisenlaista urapolkua, mutta diplomityötä etsiessäni sain kuulla tästä mielenkiintoisesta aiheesta, josta sitten tein diplomityön, ja lopulta myöhemmin päädyin tekemään sitä "päivätyönäni". En opiskellut diplomityöaihettani ennen varsinaista diplomityötä lainkaan, vaikka siihen liittyviä kursseja oli kyllä tarjolla jonkin verran.

Valmistumiseni jälkeen tein pari vuotta suunnittelutyötä, kunnes sain mahdollisuuden tehdä täyspäiväisesti sellaista työtä, mistä olin diplomityöni tehnyt, ja mikä oli ammatillinen intohimoni. Sen jälkeen työnkuvani on täydentynyt joillain muillakin vastuualueilla, kuten sisäisellä kehitystyöllä ja pienen erikoistiimin vetämisellä.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Opinnoista mielestäni eniten on ollut hyötyä siitä, että diplomi-insinöörivaiheen kurssit arvioitiin pääasiassa ryhmätöillä, jolloin ryhmätyöskentelystä tuli luonteva tapa tehdä töitä minulle. Sen lisäksi koen, että kiltatoiminnasta on ollut ehdottomasti eniten hyötyä nykyisessä työssäni siinä saamieni kokemusten sekä tuntemieni ihmisten kautta.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Opiskeluissa kannattaa mielestäni panostaa erilaisiin kokemuksiin, vaikka niistä ei suoraan saisi loistavaa arvosanaa papereihin tai opintopisteitä. Erilainen järjestötoiminta on erinomainen tapa oppia yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa. Omassa työssäni ja sen ympärillä olevissa organisaatioissa kukaan ei pärjää yksin, vaan kaikessa tulee ennen kaikkea tulla toimeen toisten ihmisten kanssa. Lisäksi järjestötoiminnassa saa "työ"kokemuksen lisäksi erinomaisia kontakteja, sekä ennen kaikkea pääsee tutustumaan enemmän tai vähemmän samanhenkisiin ihmisiin.

Yksittäisenä asiana mitä tekisin toisin, olisi IT-asioiden opiskelu laajemmin. Uskoisin, että tämä pätee mihin tahansa opintoalaan, että nollatasoa paremmasta IT-asioiden ymmärtämisestä on varmasti hyötyä kaikenlaisissa työtehtävissä, vaikkei jotain tiettyä koodikieltä osaisikaan.

On myös tärkeä muistaa, että tenttejä ja harkkatöitä voi aina uusia, mutta opiskelijariennot voi kokea vain kerran :)

Lisää kertomuksia

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›