Selaa kertomuksia

Tiia, asiantuntija (te-toimisto)

Asiakastyö tai potilastyö

Julkaistu 15.7.2022

Opiskelupaikkani Helsingin yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Teologia
Muut opinnot Uskontotiede, sosiologia, yhteiskunnallinen muutos
Valmistumisvuosi 2021

Tyypillinen työpäiväni: Asiakastapaamisista sekä viranomaistehtävistä, kuten lausuntojen ja suunnitelmien tekemisestä

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: asiakaspalvelu- ja organisointitaidot, tiedon haku- ja käsittelytaidot ja tiedon soveltamisen taidot, Ohjaus- ja neuvontatyö,

Päädyin nykyiseen työhöni: Sattuman kautta pidemmän työttömyysjakson jälkeen

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Eniten hyötyä on ollut yliopistokoulutuksen myötä kehittyneistä tiedonhaku- ja organisointitaidoista. Teologian maisterin tutkinnosta puolestaan on ollut hyötyä erityisesti ihmisten kohtaamisen taitoon ja kulttuurien tuntemukseen liittyen.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Asiantuntijatyössä pärjää monenlaisella tutkinnolla. Generalistitutkinnolla pystyy tekemään monenlaisia tehtäviä oman kiinnostuksen mukaan.

Lisää kertomuksia

Ändy

lehtori, opinto-ohjaaja

Yksilöohjaus, luokkaohjaus, yhteydenpito opiskelijoihin ja muihin sidosryhmiin lue kertomus >

Teologi

Undervisning, planering av undervisning, strukturerande av elevers vardag, kvällsaktiviteter. Viss fastig… lue kertomus >

Anni

opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaus lukiossa, oppitunnit, yksilöohjaus, pienryhmäohjaus, oppilashuolloset tehtävät lue kertomus >

Teologi

sosiaalialan ohjaaja

Ohjata mielenterveyskuntoutujia kaikissa heidän elämäänsä liittyvissä asioissa: motivointi, lääkehoito, k… lue kertomus >

Hanna

toiminnanjohtaja

Palaverit puhelimessa ja kasvotusten, erilaisten työryhmien johtaminen, yhteydenpito ihmisiin sähköisin t… lue kertomus >

Satu

seurakuntapastori

Papilla ei oikein ole tyypillistä työpäivää: jumalanpalveluselämä koko laajuudessaan ja tapaamiset seurak… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›