Selaa kertomuksia

V, näyttelyamanuenssi

Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät, Suomen ilmailumuseosäätiö

Julkaistu 11.4.2013

Opiskelupaikkani Helsingin yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Folkloristiikka
Muut opinnot Kansatiede, Uskontotiede, Sosiaalipsykologia, Kasvatustiede, Museologia
Valmistumisvuosi 2010

Tyypillinen työpäiväni: Vastaan museon näyttelyistä ja yleisöpalveluista (opastukset, ym.). Työ on projektiluontoista, ja tyypillisen työpäivän sisältö vaihtelee vuosikellon mukaan strategisesta suunnittelusta tutkimukseen, sisällöntuottamiseen ja jopa fyysiseen näyttelyrakennus- ja purkutyöhön. Olen myös säännöllisesti asiakastyössä, ja teen muun muassa opastuksia.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: organisointi- ja fasilitointikyky; projektien hallinta; ihmisten johtaminen, sopeutuvuutta eri tilanteisiin., viestintätaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Hain tehtävään museoposti -sähköpostilistalla julkaistun ilmoituksen perusteella. Olin aiemmin työskennellyt muissa museoissa vastaavissa tehtävissä, ja tein edellisessä työpaikassa aktiviisesti yhteistyötä nykyisen organisaation kanssa yhteisen verkoston kautta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Museologian perusopintojen suorittaminen antaa museolainsäädännössä määritellyn muodollisen pätevyyden museoammatilliseen toimeen. Lisäksi kasvatustieteen opinnoista on ollut hyötyä museopedagogisissa tehtävissä, ja yleisötyönäkökulman tuomisessa näyttelysuunnitteluun. Koulutusta tärkempää on kuitenkin ollut opintojen aikana kesä- ja tuntitöistä kerrytetty työkokemus.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Museoalan työstä kiinnostuneiden kannattaa tavoitella työkokemusta alalta jo opiskeluaikana. Moniin museoihin haetaan esimerkiksi avoinnapito- ja opashenkilökuntaa kesätöihin. Kokoelma- ja tutkimustyöstä kiinnostuneet saavat jalkaa oven väliin määräaikaisten digitointi-, ym. hankkeiden kautta. Alan työpaikkailmoituksia lähetetään säännöllisesti Suomen Museoliiton (www.museoliitto.fi) ylläpitämälle museoposti -sähköpostilistalle. Listalle kannattaa liittyä - työpaikkailmoitusten lisäksi siellä ilmoitetaan esimerkiksi alaan liittyvistä seminaareista, koulutuksista, ym.

Museologian opinnot (vähintään perusopintokokonaisuus) ovat käytännössä museoammattilaisille pakollisia jo museolainsäädännönkin nojalla. Ne voi suorittaa myös työn ohessa Museoliiton Verso-kurssilla, mutta tutkintotodistukseen sisällytetyt opinnot tuovat aina lisäarvoa paikkaa hakiessa. Yleisötyön ja museopedagogian parissa työskenteleville kasvatustieteen opinnoista on hyötyä, ja museolehtoreina työskenteleekin paljon esimerkiksi historian aineopettajaopinnot suorittaneita (taidemuseopuolella vastaavasti taidekasvattajia). Erikoismuseoiden erikoisalan tuntemuksesta on hyötyä, mutta se ei välttämättä ole edellytys - sisällöllinen asiantuntemus kehittyy kyllä työn kautta. Perinteisesti museoalalle on valikoitunut pääosin arkeologian, historian, kansatieteen tai taidehistorian pääaineopiskelijoita, mutta nykyään museoalan osaamisen merkitys on kasvanut.

Lisää kertomuksia

ren

Espoonlahti

Hei! Minun tyypillinen työpäiväni alkaa noin klo. kuuden aikaan aamulla. Alkuviikosta mä m…
lue kertomus >

Anonyymi

operatiivinen johtaja

Alaisten työnteon fasilitointi ja yleinen "lankojen käsissä pitely", asiakas- ja sidosryhmäviestintä, myy… lue kertomus >

Helena

markkinointisuunnittelija

Työnkuvaani kuuluu markkinointiviestinnän erilaiset tehtävät; markkinointi- ja viestinnän suunnittelu, to… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›