Millaisia mahdollisuuksia koulutukseni tarjoaa minulle?

Tietoja ammattikorkeakouluista valmistuneista

Yleisimmät tehtävät

29 %

vastaajista työskentelee asiakas-/ potilastyössä

14 %

vastaajista työskentelee johto- ja/tai esimiestehtävissä

11 %

vastaajista työskentelee suunnittelu-, kehitys- ja/tai hallintotehtävissä

Opintojen hyödyntäminen työssä

89

11

Pystyy hyödyntämään koulutuksessa hankittua osaamista

Ei pysty (kovin hyvin) hyödyntämään koulutuksessa hankittua osaamista

Koulutuksen ja työn vaativuuden vastaavuus

79

21

Työ vastaa vaativuustasoltaan koulutusta

Työ ei vastaa vaativuustasoltaan koulutusta

Tyytyväisyys tutkintoon työuran kannalta

81

19

tyytyväinen

tyytymätön

Tietoja yliopistoista valmistuneista

Yleisimmät tehtävät

31 %

vastaajista työskentelee suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävissä

27 %

vastaajista työskentelee opetus- tai kasvatustehtävissä

20 %

vastaajista työskentelee asiakastyö/ potilastyössä

Opintojen hyödyntäminen työssä

95

5

Pystyy hyödyntämään koulutuksessa hankittua osaamista

Ei pysty (kovin hyvin) hyödyntämään koulutuksessa hankittua osaamista

Koulutuksen ja työn vaativuuden vastaavuus

84

16

Työ vastaa vaativuustasoltaan koulutusta

Työ ei vastaa vaativuustasoltaan koulutusta

Tyytyväisyys tutkintoon työuran kannalta

85

15

tyytyväinen

tyytymätön

töissä.fi haluaa kuulla kokemuksistasi —

Miten sinusta tuli sinä?

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›