Plocka berättelser

Tia, interaction designer

Forskning eller produktutveckling, Nordkapp

Julkaistu 12.4.2013

Opiskelupaikkani Konstindustriella högskolan
Pääaine tai koulutusohjelma Teollinen muotoilu
Muut opinnot Käytettävyys, käyttäjäkeskeinen tuotekehitys
Valmistumisvuosi 2009

Tyypillinen työpäiväni: Suunnittelen projektin toteutusta, kirjoitan tarjousta, piirrän konseptikuvia, keskustelen suunnitteluratkaisusta työryhmän kanssa, haastattelen ja seuraan testikäyttäjiä.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiimityötaidot, visuaalinen suunnittelu, luova ongelmanratkaisukyky,

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin kollegan suosittelun kautta tekemään pientä keikkaprojektia, jonka jälkeen yhteistyö jatkui ja päädyin vakituiseen toimeen.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Eri suunnittelu– ja tutkimusmenetelmät, perustyökalujen ja taitojen opettelu (laajat perusopinnot) ja eri tietokoneohjelmistot (Adobe, CAD tms.).

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa kokeilla opiskeluaikana ja uran alussa rohkeasti useampia ja hyvin erilaisia tehtäviä, työnantajia ja ammattirooleja oman koulutusalueen sisältä ja työkulttuureita, jotta löytää itselleen luontevan ja mielekkään urasuunnan. Verkostoitumisesta opintojen aikana ja aktiivisesta osallistumisesta toimintaan opiskelija– ja ammattijärjestöissä ja tapahtumissa voi olla apua myöhemmässä vaiheessa.

Mera berättelser

Ux designer

user experience designer

Työskentelen suunnittelijana ohjelmistoalan konsulttiyrityksessä. Työpäiväni kuluvat asiakasprojekteissa … läs berättelsen >

JJ

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›