Teollinen muotoilu: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Teollinen muotoilu
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2018–2023

Data om utexaminerades sysselsättning

3%

av respondenterna var arbetslösa.

10%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

8%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3950 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

4223 €

respondenternas medianlön

5235 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

10%

1%

Ammattikorkea-koulu

0%

1%

Hyvinvointialue (vuodesta 2023)

2%

6%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

3%

27%

Kommun eller samkommun

2%

2%

Annan

10%

4%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

5%

8%

Staten

7%

8%

Universitet

62%

43%

Företag

Teollinen muotoilu

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›