Plocka berättelser

Anna,

Lednings- eller förmansuppgifter

Julkaistu 17.9.2013

Opiskelupaikkani Helsingfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Kansantaloustiede
Muut opinnot Matematiikka, Tilastotiede, Venäjän kieli
Valmistumisvuosi 2004

Tyypillinen työpäiväni: Yhtiön talouden kontrollointi (kannattavuuslaskelmat, kassavirran seuranta), pankki- ja vakutuusasioista huolehtiminen (sopimukset), henkilostopolitiikka, liiketoimintastrategian laatiminen ja kehittaminen, avainasiakkaiden johdon tapaamiset, merkittavien tavarantoimittajien johdon tapaamiset

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: analyyttisyys, esimies- ja johtamistaidot, venäjän kieli,

Päädyin nykyiseen työhöni: Head hunting -toimeksiannolla

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Aivan kaikisto opinnoista! Talouden ymmartamisesta laaja-alaisesti, matemaattisista taipumuksista seka tietenkin venajan kielesta erityisesti.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa suhtautua ennakkoluulottomasti tarjolla oleviin vaihtoehtoihin! Verkostoituminen ja kielitaito (mika tahansa) ovat tarkeita.

Mera berättelser

Anna

Vastaan konsernin ulkomaan liiketoiminnoista omistaja-toimitusjohtajan työparina ilman suoraa tulosvastuu… läs berättelsen >

Matias

koordinator

En vanlig dag består att hålla reda på vad som händer inom de sektorer eller projekt som jag deltar i. Ef… läs berättelsen >

Tatu

Monesti työpaivä alkaa aamun raporttien vilkaisulla. Näistä saatujen tietojen perusteella on hyvä lähteä … läs berättelsen >

J-P

ryhmäpäällikkö

Viestintämarkkinoiden eli lähinnä teleyritysten taloudelliseen ja teknilliseen ennakkosääntelyn sekä ylei… läs berättelsen >

Severi

Sähköpostiin vastailemisesta, lukemisesta, kirjoittamisesta, palavereista. läs berättelsen >

ekonomisti

ekonomisti

Organisaatiosta tai sidosryhmistä tulevien tieto- ja analysointipyyntöjen toteuttamista, suhdanneanalyysi… läs berättelsen >

:)

hankintapäällikkö

Sopimusneuvotteluja, hinnastojen ylläpitoa, yhteyttä sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin, sopimusten laat… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›