Plocka berättelser

Severi,

Forskning eller produktutveckling

Julkaistu 11.10.2013

Opiskelupaikkani Helsingfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Kansantaloustiede
Muut opinnot Sosiologia, Filosofia, Matematiikka, Tilastotiede
Valmistumisvuosi 2012

Tyypillinen työpäiväni: Sähköpostiin vastailemisesta, lukemisesta, kirjoittamisesta, palavereista.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: analyyttisyys, englannin kielen taito, pitkäjänteisyys,

Päädyin nykyiseen työhöni: Gradutoimeksiannon kautta

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Tieteensosiologia ja -filosofia.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Suorita opiskelut hyvin, luo suhteita jo opiskeluaikana.

Mera berättelser

Anna

Vastaan konsernin ulkomaan liiketoiminnoista omistaja-toimitusjohtajan työparina ilman suoraa tulosvastuu… läs berättelsen >

Matias

koordinator

En vanlig dag består att hålla reda på vad som händer inom de sektorer eller projekt som jag deltar i. Ef… läs berättelsen >

Tatu

Monesti työpaivä alkaa aamun raporttien vilkaisulla. Näistä saatujen tietojen perusteella on hyvä lähteä … läs berättelsen >

J-P

ryhmäpäällikkö

Viestintämarkkinoiden eli lähinnä teleyritysten taloudelliseen ja teknilliseen ennakkosääntelyn sekä ylei… läs berättelsen >

ekonomisti

ekonomisti

Organisaatiosta tai sidosryhmistä tulevien tieto- ja analysointipyyntöjen toteuttamista, suhdanneanalyysi… läs berättelsen >

:)

hankintapäällikkö

Sopimusneuvotteluja, hinnastojen ylläpitoa, yhteyttä sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin, sopimusten laat… läs berättelsen >

Anna

Yhtiön talouden kontrollointi (kannattavuuslaskelmat, kassavirran seuranta), pankki- ja vakutuusasioista … läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›