Plocka berättelser

Paula, amanuenssi

Planerings-, utvecklings- eller administrativa uppgifter, Helsingin yliopisto

Julkaistu 3.3.2015

Opiskelupaikkani Helsingfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Soveltavat taloustieteet
Muut opinnot elintarvike-ekonomia, mediakasvatus
Valmistumisvuosi 2006

Tyypillinen työpäiväni: Vastaan sähköposteihin, puhelimeen, ovesta sisääntuleviin tilanteisiin ja ongelmiin. Selvitän tilanteita, konsultoin, koordinoin ja laitan eteenpäin. Etsin tietoa ja jaan sitä asianosaisille. Vastaan laitoksen, tiedekunnan ja erillisten yksikköjen tiedusteluihin oppiaineideni osalta. Autan opiskelijoita, tuntiopettajia, tutkijoita, vakituista henkilökuntaa, hallintohenkilökuntaa ja kaikkia apua tarvitsevia. Olen yhteydessä erinäisiin tahoihin erilaisista asioista.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: asiakaspalvelutaidot, järjestelmällisyys, ongelmanratkaisu,

Päädyin nykyiseen työhöni: Hain avointa työpaikkaa ilmoituksen perusteella. Tehtävä oli alkuun määräaikainen, jonka jälkeen se tuli hakuun vakinaisena. Hain vakituista paikka ja sain sen määräaikaisena tekemäni työn perusteella.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Opiskelijajärjestötoiminnasta, monitieteisistä opinnoista, avarakatseisuudesta, sopeutumisesta uusiin ympäristöihin. Aktiivisuudesta (kaikessa), tiedon hausta, rakentavasta kritiikistä, tieteellisen tekstin tuottamisesta ja ymmärryksestä, joita oppii korkeakoulussa pääaineesta riippumatta.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa lähteä mukaan opiskelijajärjestötoimintaan ja/tai opiskelijavaihtoon! Opiskelijajärjestöissä ja -vaihdossa oppii asioita, joita ei voi oppia kuin itse kokemalla. Myöhemmin aikuisena/perheellisenä irroittautuminen ulkomaille voi olla hankalaa. Kielikeskuksen kurssitarjontaa kannattaa hyödyntää! Kaikki kieliopinnot suomen ja englannin lisänä ovat valtti työelämässä (tarkoittaa että oikeasti osaa käyttää kieltä!). Kielikurssit ovat yliopistossa ilmaisia, mutta jälkikäteen suoritettuna ne voivat olla hyvinkin kalliita!

Mera berättelser

Anna

erityisasiantuntija

Olen töissä Suomen ulkomaanedustustossa. Tyypillisenä työpäivänä teen laajaa mediaseurantaa ja etsin omaa… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›