Plocka berättelser

Anna, erityisasiantuntija

Planerings-, utvecklings- eller administrativa uppgifter, Ulkoministeriö

Julkaistu 8.5.2015

Opiskelupaikkani Helsingfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Soveltavat taloustieteet
Muut opinnot Ympäristönsuojelu; Venäjän kieli ja kirjallisuus; Venäjän-tutkimus
Valmistumisvuosi 2002

Tyypillinen työpäiväni: Olen töissä Suomen ulkomaanedustustossa. Tyypillisenä työpäivänä teen laajaa mediaseurantaa ja etsin omaa sektoriani käsitteleviä uutisia, jotka ovat mielenkiintoisia Suomen näkökulmasta. Lisäksi seuraan aktiivisesti viranomaistiedotusta ja sektoriani koskevaa polittiista keskustelua. Kirjoitan päivänpolttavista kysymyksistä lyhyitä uutisia ja tiedotteita Suomen valtionhallinnon käyttöön tarvittaessa päivittäin, mutta samaan aikaan valmisteilla on aina myös laajempia raportteja isommista asiakokonaisuuksista. Jokaiseen työpäivään ei osu tapaamisia, mutta tärkeä osa työtä ovat myös osallistuminen erilaisiin tapaamisiin ja seminaareihin, yhteydenpito suomalaisyrityksiin ja EU-maiden kollegoihin.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: vahva ja kattava kielitaito (sekä suullinen että kirjallinen), analyyttisyys, kyky jäsennellä asiat helposti ymmärrettäviksi

Päädyin nykyiseen työhöni: Olen päätynyt nykyiseen työhöni jo opiskeluaikana alkaneen ja sen jälkeen noin viidessä eri työpaikassa jatkuneen erikoistumisen myötä. Oman asiantuntemukseni kannalta hyvän kielitaidon kehittyminen on ollut merkittävässä roolissa, ja siihen antoi olennaisen sysäyksen opiskelijavaihto ulkomailla. Olen tällä hetkellä erityisasiantuntijana alalla, jota en ollut edes opiskellut, mutta joka on tullut vähitellen tutuksi työtehtävien myötä. Vielä työelämässäkin voi siis laajentaa osaamistaan uusille sisältöaloille.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Minulle on ollut paljon hyötyä ns. yleisopinnoista, kuten tieteen filosofia- ja tutkimusmenetelmäkurssit, tieteellinen kirjoittaminen, kieliopinnot. Ko. asioiden omaksumisesta syntyy akateemista perusosaamista, jolla on käyttöä missä tahansa asiantuntijatehtävissä. Yllättävän paljon mieleen on jäänyt myös sisältöasiaa, ja yhdistelmä yhteiskuntatieteellisiä ja luonnontieteellisiä opintoja on antanut valmiudet laaja-alaisiin asiantuntijatehtäviin.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Oman urani kannalta täysin ratkaisevaa on ollut harvinaisemman kielen oppiminen hyvin ja muu asiantuntemus on kehittynyt sen myötä, että minut on valittu kielitaidon perusteella varsin monenlaisiin tehtäviin. Jos joku kulttuuri tai maailmankolkka kiinnostaa, opettele ko. maan kieltä ja saatat hyvinkin päätyä kansainvälisiin tehtäviin, joissa osaamistasi arvostetaan.

Työnantajat tuntuvat arvostavan vähäistäkin tuntumaa yrityselämään (ja sen tunteminen auttaa ymmärtämään maailmaa) joten edes pieni ripaus kauppatietellisiä tai yrittäjyyteen liittyviä opintoja voi olla hyödyksi.

Mera berättelser

Paula

amanuenssi

Vastaan sähköposteihin, puhelimeen, ovesta sisääntuleviin tilanteisiin ja ongelmiin. Selvitän tilanteita,… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›