Plocka berättelser

Tiina, projektipäällikkö

Planerings-, utvecklings- eller administrativa uppgifter

Julkaistu 6.5.2015

Pääaine tai koulutusohjelma Aikuiskasvatus
Muut opinnot sosiaalipolitiikka
Valmistumisvuosi 2014

Tyypillinen työpäiväni: Työskentelen asiakasrajapinnassa: annan tarjouksia, budjetoin ja koordinoin projekteja, seuraan töiden etenemistä ja tuloksia. Viestin aktiivisesti eri sidosryhmille, myös sosiaalisessa mediassa. Osallistun palveluiden ja henkilöstön kehittämiseen.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ajanhallinta, viestintätaidot, tutkimusmenetelmät,

Päädyin nykyiseen työhöni: Aloitin työssäni osa-aikaisena opintojen ohella ja jäin taloon valmistuttuani.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Tutkimusmenetelmäosaaminen korostuu eniten, samoin kieli- ja viestintäopintojen anti. Aikuiskasvatuksen opinnot ovat hyödyksi henkilöstön kehittämis- ja rekrytointitehtävissä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Jonkinasteinen talous- ja markkinointiosaaminen on tarpeen hyvin monenlaisissa tehtävissä, joten perusasiat kannattaa ottaa opiskeluaikana haltuun. Myös eri järjestelmien käyttötaidot kannattaa pitää ajan tasalla, etenkin Excelin.
Opiskeluaikana kannattaa olla aktiivinen, harrastaa ja osallistua järjestötoimintaan. Siinä oppii mielettömästi työelämässä tarvittavia taitoja ja luo tärkeitä sosiaalisia suhteita.

Mera berättelser

MP

service manager

Työpäiväni koostuu pääasiassa asiakastyöstä ja asiakastapaamisista, sisäisestä palvelun seurannasta ja ke… läs berättelsen >

Muusa

palveluesimies

Esimiespalavereita: organisaation strategian ja tavoitteiden mukaisen toiminnan suunnittelua. Tiimiesimie… läs berättelsen >

Katja

kehittämispäällikkö

Koulutussuunnittelua, sidosryhmäyhteistyötä ja opetustyötä. Työhöni kuuluu myös henkilöstön osaamisen keh… läs berättelsen >

Hellu

opinto-ohjaaja

Yksilöohjausta opintojen jumitilanteissa ja muissa haastavissa tilanteissa, hyvinvointiasiat korostuneest… läs berättelsen >

Kasvatustieteilijä

uraohjaaja

Työnhakija-asiakkaiden tapaaminen: osaamisen kartoittaminen, työnhakuvalmiuksien parantaminen, työpaikkoj… läs berättelsen >

Kiti

suunnittelija

Työpäiväni koostuu etuusneuvonnasta ja -ohjauksesta sekä erityisesti kansainväliseen sosiaaliturvaan liit… läs berättelsen >

JK

Ohjaan liiketalouden korkeakouluopiskelijoita. Olen ohjaajana ja kehittäjänä oppimisympäristössä. Lisäksi… läs berättelsen >

Miia

Työpäiväni vaihtelevat suuresti. Välillä suunnittelen sisältöä koko henkilöstölle suunnattuun verkkokoulu… läs berättelsen >

Tuija

koulutuspäällikkö

Päivän aikana edistän useampia eri vaiheessa olevia täydennyskoulutushankkeita: priorisoin päivän työteht… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›