Plocka berättelser

Katja, kehittämispäällikkö

Lednings- eller förmansuppgifter

Julkaistu 26.8.2020

Opiskelupaikkani Tammerfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Aikuiskasvatus
Muut opinnot Liiketoimintaosaaminen, tiedotusoppi ja psykologia
Valmistumisvuosi 2013

Tyypillinen työpäiväni: Koulutussuunnittelua, sidosryhmäyhteistyötä ja opetustyötä. Työhöni kuuluu myös henkilöstön osaamisen kehittäminen ja sisäinen auditointi.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: suunnittelu- ja organisointitaidot, Ehdottomasti tiimityö ja vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa, hyvät ilmaisu- ja vuorovaikutustaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Opintojen loppuvaiheessa työpaikkailmoitukseen vastaamalla.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Tutkielmien tekemistä ja itsenäisen suunnittelun taitojen kehittävistä opinnoista. Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuudesta sekä opettajan pedagogisista opinnoista.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Tekisin molemmat tutkintooni kuuluneet tutkielmat aitoihin yrityksiin, kasvattaisin opintojen aikaista verkostoani sekä antaisin itselleni luvan opiskella rauhassa.

Mera berättelser

MP

service manager

Työpäiväni koostuu pääasiassa asiakastyöstä ja asiakastapaamisista, sisäisestä palvelun seurannasta ja ke… läs berättelsen >

Muusa

palveluesimies

Esimiespalavereita: organisaation strategian ja tavoitteiden mukaisen toiminnan suunnittelua. Tiimiesimie… läs berättelsen >

Hellu

opinto-ohjaaja

Yksilöohjausta opintojen jumitilanteissa ja muissa haastavissa tilanteissa, hyvinvointiasiat korostuneest… läs berättelsen >

Kasvatustieteilijä

uraohjaaja

Työnhakija-asiakkaiden tapaaminen: osaamisen kartoittaminen, työnhakuvalmiuksien parantaminen, työpaikkoj… läs berättelsen >

Kiti

suunnittelija

Työpäiväni koostuu etuusneuvonnasta ja -ohjauksesta sekä erityisesti kansainväliseen sosiaaliturvaan liit… läs berättelsen >

JK

Ohjaan liiketalouden korkeakouluopiskelijoita. Olen ohjaajana ja kehittäjänä oppimisympäristössä. Lisäksi… läs berättelsen >

Tiina

projektipäällikkö

Työskentelen asiakasrajapinnassa: annan tarjouksia, budjetoin ja koordinoin projekteja, seuraan töiden et… läs berättelsen >

Miia

Työpäiväni vaihtelevat suuresti. Välillä suunnittelen sisältöä koko henkilöstölle suunnattuun verkkokoulu… läs berättelsen >

Tuija

koulutuspäällikkö

Päivän aikana edistän useampia eri vaiheessa olevia täydennyskoulutushankkeita: priorisoin päivän työteht… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›