Plocka berättelser

Sara, suunnittelija

Utbildning

Julkaistu 2.11.2017

Pääaine tai koulutusohjelma Maantiede
Muut opinnot biologia, ympäristötiede, opettajan pedagogiset opinnot, opinto-ohjaus
Valmistumisvuosi 1996

Tyypillinen työpäiväni: Työskentelen avoimen yliopisto-opetuksen (koulutus)suunnittelijana. Vastuullani on useiden oppiaineiden kurssien suunnittelu ja organisointi, joten tyypillinen työpäiväni sisältää monenlaisia asioita. Työni sisältää seuraavia osa-alueita, joiden painotus vaihtelee eri ajankohtina: koulutustarpeiden seuraaminen, opetussuunnitelmatyö, tiedottaminen, koulutusten organisointi, opetusmenetelmien pedagoginen kehittäminen, etä- ja aikuisopiskelun tukeminen, verkkovälitteisten opetus- ja ohjausmenetelmien suunnittelu ja toteutus (esim. verkko-oppimisalueet, aikataulutukset, verkkotehtävät, verkkoluennot/nauhoitteet) opiskelijoiden opintoneuvonta- ja ohjaus, palautteen kerääminen ja hyödyntäminen.

Työssäni olen yhteydessä opettajiin, tuutoreihin, opiskelijoihin, kollegoihin ja muihin yhteistyötahoihin. Niinpä päiväni sisältävät paljon palavereja, puheluja ja s-posteja eri tahojen kanssa. Työtä tehdään siis paljon yhteistyönä, ja lisäksi myös koneen äärellä tehden.

Välillä pääsee osallistumaan erilaisiin koulutusalan kehittämisseminaareihin ja konferensseihin Suomessa ja joskus ulkomaillakin. Niissä kuulee ajankohtaisia asioita ja voi vaihtaa ajatuksia myös muissa oppilaitoksissa työskentelevien kanssa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiimityö, verkkopedagogiikka, opiskelijoiden ohjaus,

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin työhöni alunperin ystäväni kautta, joka suositteli minua. Minua myös kiinnosti etenkin aikuiskoulutus, joten valinta oli minulle luonteva.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kaikista opinnoista on ollut työssäni hyötyä. Luonnontieteellisten opintojen suunnittelussa on ollut hyötyä siitä, että olen opiskellut maantiedettä, biologiaa ja ympäristötiedettä. Opettajan pedagogisista opinnoista ja opinto-ohjaajan opinnoista puolestaan on hyötyä pedagogisessa suunnittelussa ja opiskelijoiden ohjauksessa.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Tee asioita jotka ovat sinulle tärkeitä ja joista pidät. Verkostoidu ihmisten kanssa, niin lähellä kuin kauempanakin olevien. Yhteistyö kannustaa!

Mera berättelser

Petteri

Vastaan työssäni tuulivoimahankkeiden valmistelusta ja kehittämisestä sekä erilaisten niihin liittyvien k… läs berättelsen >

Jussa

aluesuunnittelija

Osallistun liikenne- ja logistiikka-asioista vastaavien työryhmien toimintaan. Kirjoitan lausuntoja liitt… läs berättelsen >

Lari

projektipäällikkö

Suunnittelen työssäni ohjelmistoa osana laajempaa hanketta. Ohjelmistolla tullaan monitoroimaan alueellis… läs berättelsen >

H

ylitarkastaja

Työni koostuu vesihuoltoon ja pohjavesien suojeluun liittyvistä erilaisista suunnittelu-, kehittämis- ja … läs berättelsen >

Sanna

Ei ole tyypillistä työpäivää. Työhön kuuluu paljon opetusta isoille ja pienille ryhmille, opinnäytteiden … läs berättelsen >

Sinituuli

tutkimusavustaja

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›