Plocka berättelser

Joonas, senior it developer

Forskning eller produktutveckling

Julkaistu 18.9.2018

Opiskelupaikkani Uleåborgs universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Tietojenkäsittelytiede
Muut opinnot Geoinformatiikka

Tyypillinen työpäiväni: Ohjelmointi ja tiimin kanssa työskentely, vaatimusmäärittely: asiakkaan kanssa abstraktin ongelman purkaminen teknisiin vaatimuksiin, matkustamista pohjoismaissa

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiimityö, Kyky oppia nopeasti, ohjelmointi,

Päädyin nykyiseen työhöni: Tuttavan kautta ensimmäiseen kesätyöhön, sieltä kokopäivätöihin ja vuotta myöhemmin nykyiseen firmaan

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Projektitöistä ja ohjelmointikursseista

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Panosta ohjelmointiin: Koulutusala painottaa hyvin paljon muuta mutta käytännössä valtaosa työllistyy ensin ohjelmoijiksi ja myöhemmin muihin tehtäviin. Ohjelmoijana helppo saada ensimmäinen työpaikka jonka myötä lähteä rakentamaan osaamista ja ohjaamaan uraa haluttuun suuntaan.

Koulutusalan projektityöt ja ohjelmointikurssit ovat kullanarvoisia. Muut kurssit yrittävät käydä ohjelmistoarkkitehtuuria ym. abstaktilla tasolla mutta käytännössä et niitä voi sisäistää ilman syvempää ohjelmistokehityksen ymmärrystä. Siispä sanoisin että koulutusala lähes vaatii omaa innostusta ohjelmointiin myös vapaa-ajalla.

Mera berättelser

Maisteristäti

palvelupäällikkö

Yksikään työpäivä ei ole samanlainen; ennakkosuunnittelu on haasteellista, sillä on vaikeaa tietää täysin… läs berättelsen >

Hopo

lehtori, opinto-ohjaaja

Työpäivään kuuluu usein sekä opetusta (luokassa tai verkossa) että ohjausta. Ohjaus voi olla ryhmä- tai y… läs berättelsen >

Janne

Liikkeenjohdon konsultointi, strategiatyö, ohjelmistokehitys, projektin johto, kokouksia, matkustamista j… läs berättelsen >

Ida

sovellusasiantuntija

Ohjelmiston suunnittelu- ja ohjeistustehtävistä joko yleisellä tasolla tai asiakaskohtaisesti, kun kysees… läs berättelsen >

Lasse

Asiakkaan projektien kartoitus ja niihin osallistuminen. Mahdolliset rekrytoitavat ja haastattelut. Asiak… läs berättelsen >

Ma

Kontakta business användare för att klargöra krav och förmedla kraven till Functional Analyst teamet. Upp… läs berättelsen >

Jukka

ohjelmistoasiantuntija

Ohjelmointia, testiautomaatiota, koodikatselmointia, palavereja. Välillä on myös myynti/markkinointityötä… läs berättelsen >

Damager

projektipäällikkö

Vastaan mm. operatiivisen järjestelmän käyttöönottoprojektista. Työpäiväni koostuu pääasiassa palavereist… läs berättelsen >

Lauri

Työpäiväni koostuu pääosin mainonnan ja markkinoinnin suunnittelusta. Ideoin muun tiimin kanssa asiakkaid… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›