Plocka berättelser

Ma,

, ABB

Publicerat 20.9.2017

Huvudämne eller utbildningsprogram Tietojenkäsittelytiede
Övriga studier Filosofi
Utexamineringsår 2005

En vanlig dag på mitt jobb: Kontakta business användare för att klargöra krav och förmedla kraven till Functional Analyst teamet. Upprätthålla prosessbeskrivningen och vara som specialist på sitt område och jobba ihop med den globala prosess ägaren

Färdigheter jag behöver i mitt jobb: Förhandlingsförmåga, Männsikokännande, Psykologiskt öga,

Hur jag kom till mitt nuvarande jobb: Har jobbat hela min karriär innom försäljningsapplikationer och senast med reservdelsförsäljningen globalt - när vi upgraderade applikationen blev det en möjlighet att göra något annat så jag tog i möjligheten att jobba mera med business än med den tekniska aspekten.

De här studierna har jag haft mest nytta av: Kravhantering och hur man effektivt dokumenterar och hanterar krav via user stories

Mitt tips för andra som är intresserade av liknande uppgifter: Man kommer inte in genast i business analyst rollen om man inte sedan har en talang för ett specifikt område - det kan kräva många års målinriktat arbete för att komma in i en specialist roll som möjliggör kunskapen och insikten om ett specifikt område. Process hantering och processer i huvudsak skall vara intressanta och man skall ha ett genuint intresse att jobba med många olika sorters människor.

Mera berättelser

Maisteristäti

palvelupäällikkö

Yksikään työpäivä ei ole samanlainen; ennakkosuunnittelu on haasteellista, sillä on vaikeaa tietää täysin… läs berättelsen >

Hopo

lehtori, opinto-ohjaaja

Työpäivään kuuluu usein sekä opetusta (luokassa tai verkossa) että ohjausta. Ohjaus voi olla ryhmä- tai y… läs berättelsen >

Janne

Liikkeenjohdon konsultointi, strategiatyö, ohjelmistokehitys, projektin johto, kokouksia, matkustamista j… läs berättelsen >

Joonas

senior it developer

Ohjelmointi ja tiimin kanssa työskentely, vaatimusmäärittely: asiakkaan kanssa abstraktin ongelman purkam… läs berättelsen >

Ida

sovellusasiantuntija

Ohjelmiston suunnittelu- ja ohjeistustehtävistä joko yleisellä tasolla tai asiakaskohtaisesti, kun kysees… läs berättelsen >

Lasse

Asiakkaan projektien kartoitus ja niihin osallistuminen. Mahdolliset rekrytoitavat ja haastattelut. Asiak… läs berättelsen >

Jukka

ohjelmistoasiantuntija

Ohjelmointia, testiautomaatiota, koodikatselmointia, palavereja. Välillä on myös myynti/markkinointityötä… läs berättelsen >

Damager

projektipäällikkö

Vastaan mm. operatiivisen järjestelmän käyttöönottoprojektista. Työpäiväni koostuu pääasiassa palavereist… läs berättelsen >

Lauri

Työpäiväni koostuu pääosin mainonnan ja markkinoinnin suunnittelusta. Ideoin muun tiimin kanssa asiakkaid… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›