Plocka berättelser

KJM, työnjohtaja

Lednings- eller förmansuppgifter

Julkaistu 6.2.2019

Opiskelupaikkani Hämeen ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma Insinööri (AMK), logistiikka
Muut opinnot Toimitusketjunhallinta
Valmistumisvuosi 2013

Tyypillinen työpäiväni: Alaisten työtehtävien järjestely, laadunvalvonta, vuorovaikutus alaisten kanssa, palaverit eri sidosryhmien kesken, projekti/kehittämisasiat

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: paineensietokyky ja kyky sopeutua muutoksiin nopeasti, ohjaamisen taidot, kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, innostus kehittää ja edistää muutosta

Päädyin nykyiseen työhöni: Kesätöiden kautta

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Tutkimukseen ja kehitykseen liittyvät opiskeluaiheet tuoneet oikeanlaista ajattelutapaa

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Logistiikan opinnot tuoneet kokonaisvaltaisen ymmärryksen yrityksen toimitusketjuista ja niiden hallinnasta.

Mera berättelser

Hanna

materiaalipäällikkö

Uran alussa työskentelin neljässä eri yrityksessä ostajana. Työnkuvaan kuului erilaisten teknologiateolli… läs berättelsen >

JK

Laatu, työturvallisuus, intranetin ja ympäristö asioiden läpi käymistä. läs berättelsen >

Zeronade

tullitarkastaja

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›