Plocka berättelser

Hanna, materiaalipäällikkö

Lednings- eller förmansuppgifter

Julkaistu 17.8.2020

Opiskelupaikkani Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma Insinööri (AMK), logistiikka
Muut opinnot Toimitusketjun hallinta
Valmistumisvuosi 2011

Tyypillinen työpäiväni: Uran alussa työskentelin neljässä eri yrityksessä ostajana. Työnkuvaan kuului erilaisten teknologiateollisuuden raaka-aineiden ostamista ja toimitusaikaseurantaa. Työ tehdään erp:ssä. Noin kuuden työvuoden jälkeen ylenin esimiestehtäviin. Vastaan tiimistä, jossa on kolme jäsentä. Vastuulleni kuuluu kaksi ostajaa ja varastonhoitaja. Minulla on liukuva työaika, mutta yleensä olen toimistolla klo 7–15. Työpäivän aikana luen sähköposteja ja teen työtä erp:ssä muun muassa käsittelemällä nimike- ja tuoterakennetietoja. Pidän yhteyksiä tavarantoimittajiin ja oman organisaation sidosryhmiin. Pidän ja osallistun palavereihin. Satunnaisesti matkustan.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tekniset taidot, Digitaidot ja tietotekninen osaaminen, hyvät yhteistyötaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Aiempien töiden kautta. Löysin työn TE-palveluiden sivuilta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: En tee juuri mitään suoranaisesti logistiikkaan liittyvää. Insinööritutkintoon liittyvät projektinhallintataidot ovat eniten käytössä. Toki myös kielitaidot. Toimialaan liittyvä osaaminen tulee työn kautta.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Jos insinööritieteet kiinnostaa, itse miettisin nyt kiinnostaako enemmän suunnittelu- vai esim. myyntityö. Niissä tarvitaan aika erilaisia taitoja. Itse valitsisin nyt jonkun muun kuin logistiikan pääaineeksi, koska tällä työmahdollisuudet jäävät hankintaan/tuotannonsuunnitteluun ja logistiikkafirmoihin.

Mera berättelser

KJM

työnjohtaja

Alaisten työtehtävien järjestely, laadunvalvonta, vuorovaikutus alaisten kanssa, palaverit eri sidosryhmi… läs berättelsen >

JK

Laatu, työturvallisuus, intranetin ja ympäristö asioiden läpi käymistä. läs berättelsen >

Zeronade

tullitarkastaja

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›