Plocka berättelser

Anssi, projektigeologi

Anssi, projektigeologi

Forskning eller produktutveckling, Boliden FinnEx Oy

Julkaistu 7.4.2020

Opiskelupaikkani Uleåborgs universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Geologia
Muut opinnot Maaperägeologian sivuaine
Valmistumisvuosi 2012

Tyypillinen työpäiväni: Voisi sanoa, että tyypillisiä päiviä on kolmea erilaista tämänhetkisessä malminetsintägeologin työssä. Jos käynnissä on tutkimuskairaukset, alkaa päivä yleensä käynnillä kairakoneella maastossa. Käynnin aikana käydään läpi vuoron aikana kairatut kivet. Samalla käydään läpi urakoitsijan kanssa mahdolliset ongelmat ja työturvallisuusasioita. Kairakoneelta palataan raportointitiloihin raportoimaan aikaisemmin kairattuja kairasydämiä.

Kun kairaustyömaa ei ole aktiivisena, työ on toimistopainoitteista. Asialistalla on yleensä kairatuista kivistä saatujen tietojen mallintamista 3D-ohjelmassa. Kivien koostumuksien selvittämiseksi suoritettuja analyyseja tarkastellaan lisäksi omassa ohjelmassaan. Tämän tarkastelun jälkeen voidaan suunnitella tulevia kairauksia. Toimistolla voidaan myös suunnitella tulevia kenttätöitä esim. näytteenottoa tai geofysiikan mittauksia yhdessä geofyysikon kanssa. Tietokoneen äärellä on myös hyvä lukea alan artikkeleita ja kirjoja.

Maastokauden aikana tyypillinen "kenttäpäivä" koostuu geologisesta kartoituksesta aikaisemmin tarkastellulta mielenkiintoiselta alueelta. Kartoituksessa kerätään näytteitä ja tehdään havaintoja ja mittauksia kalliosta tai lohkareista. Päivä kuluu kokonaan metsässä, jos kohteena on laaja alue, tai useista yksittäisistä "pistohyökkäyksistä", jos tarkoituksena on esim. hakea näytteitä jo aikaisemmin kartoitetuista kohteista. Aikaa menee siis tienpäällä matkustaen melko paljon.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: 3D-hahmottelukyky, Useiden tietokonesovellusten hallinta, kyky hallita laajoja kokonaisuuksia ja tehdä nopeita päätöksiä,

Päädyin nykyiseen työhöni: Saavuin yhtiöön ensin kesätöihin, joista jatkoin suoraan vakituiseen työhön.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Malmigeologian eri kurssit. Aikani opinnot eivät varsinaisesti valmistaneet opiskelijaa työelämässä tarvittaviin taitoihin.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Olen ollut onnekas opiskeluaikoinani, jolloin pääsin joka kesä oman alan töihin, MUTTA aina eri yhtiölle ja erilaisten kivien pariin. Jos sinulla on varaa valita kesätöistä, älä jämähdä yhteen paikkaan. "The best geologist is he who has seen the most rocks." (H. H. Read, 1940)

Mera berättelser

Niina

ympäristöylitarkastaja

Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisten ympäristölupahakemusten esittely ja käsittely sekä mahdolliset t… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›