Geologia: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Maaperägeologia
  • Geologi och mineralogi
  • Geologia ja mineralogia
  • Geologia
  • Geologi
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2017–2022

Data om utexaminerades sysselsättning

3%

av respondenterna var arbetslösa.

13%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

2%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3425 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3800 €

respondenternas medianlön

4138 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

2%

1%

Ammattikorkea-koulu

2%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

5%

31%

Kommun eller samkommun

2%

2%

Annan

2%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

21%

7%

Staten

10%

8%

Universitet

56%

41%

Företag

Geologia

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›