Plocka berättelser

Jonna, projektipäällikkö

Planerings-, utvecklings- eller administrativa uppgifter

Julkaistu 8.4.2020

Opiskelupaikkani Åbo handelshögskola
Pääaine tai koulutusohjelma Kauppatieteet
Muut opinnot Kauppaoikeus, johtaminen, saksan kieli
Valmistumisvuosi 2003

Tyypillinen työpäiväni: Tyypillinen työpäivä riippuu paljolti siitä, missä vaiheessa projektin elinkaarta ollaan. Kokonaisuutena työnkuvaani kuuluu:
- hankkeiden ideointi ja suunnittelu vaihtelevissa tiimeissä ja kokoonpanoissa
- hankerahoituksen hakeminen eli projektisuunnitelman laatiminen ja kirjoittaminen
- projektien toteutus ja hallinnointi tiimityönä ja yli oppilaitosrajojen
- projektisuunnitelman ja budjetin seuranta eli projektissa tehtävä työ on tavoitteiden ja rahoitussuunnitelman mukaista
- hankintojen kilpailutusprosessit
- viestintä
- kokouksien ja palaverien valmistelu, niiden johtaminen ja niihin osallistuminen
- tapahtuminen, seminaarien yms. järjestäminen ja niihin osallistuminen
- pienimuotoisten tutkimusten suunnittelu ja toteutus sekä tulosten analysointi ja raportointi

Työnkuva on hyvin laaja. Tietotekniset ja viestinälliset taidot on syytä olla hyvät, varsinkin kirjoittamista on paljon ja hankkeen viestintää joutuu usein suunnittelemaan ja toteuttamaan melko itsenäisesti. Monien lankojen pitäminen käsissä yhtäaikaisesti sekä tietysti tiimityötaidot ovat tässä työssä must. Vaikka projektisuunnitelma on olemassa, niin usein projektin alkuvaiheessa tarvitaan napakkaa otetta, muiden kuuntelemista, itsenäistä tiedonhankintaa ja päätösten tekemistä, jotta projekti pyörähtää käyntiin ja suunta on kaikille kirkas.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: kirjoittaminen ja muut viestintätaidot, Yhteistyö- ja tiimityötaidot, aktiivinen työote,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olen ollut koulutussektorilla pitkään, ensin opetustehtävissä. Opetustehtävien oheen alkoi "ilmestyä" projekteja ja lopuksi päädyin hakemaan kokoaikaisen projektipäällikön tehtävää. Työ on osoittautunut todella mielenkiintoiseksi ja vaihtelevaksikin, sillä projektien kesto on tyypillisesti enintään 3 vuotta, usein lyhyempi.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kirjoittamiseen ja viestintään liittyvistä opinnoista, kielitaidosta, strategisesta / analyyttisesta ajattelutaidosta, markkinoinnin opinnoista.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Projektipäällikön tehtävässä tietotekniikan opinnoista olisi ollut hyötyä, ei pelkästään ohjelmien käyttötaidosta, vaan että ymmärtäisi asiaa vähän syvällisemmin.

Mera berättelser

Lauri

Akateemisen tutkimuksen lukeminen ja koostaminen, koneoppimisalgoritmien sovellukset ja hienosäätö, ETL, … läs berättelsen >

JP

- Helping improve how my clients measure and report on their communications activity through meetings
-…
läs berättelsen >

Laura

pankkitoimihenkilö

Tyypillinen työpäiväni sisältää tietyt jokapäiväiset rutiinityöt, sekä erilaisiin kehitysprojekteihin lii… läs berättelsen >

SJH

marketing manager

Pidän huolen sosiaalisen median sivuistamme, kirjoitan artikkeleita ja markkinoin palveluamme käyttäjille… läs berättelsen >

Anna

tutkija

Luen tieteellisiä artikkeleja, vastaan sähköposteihin, keskustelen kollegojen kanssa, kirjoitan tieteelli… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›