Markkinointi: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Liiketaloustiede, markkinointi
  • Yrityksen taloustiede, markkinointi
  • Markkinointi
  • Marknadsföring
  • Pk-yritysten markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2016–2021

Data om utexaminerades sysselsättning

2%

av respondenterna var arbetslösa.

6%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

6%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3980 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

4500 €

respondenternas medianlön

5515 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Ammattikorkea-koulu

1%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

2%

31%

Kommun eller samkommun

1%

2%

Annan

7%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

3%

7%

Staten

3%

8%

Universitet

83%

41%

Företag

Markkinointi

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›