Teologia: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Käytännöllinen teologia
  • Systemaattinen teologia
  • Teologia
  • Ekumeniikka
  • Praktisk teologi
  • Religious Roots of Europe
  • Uskonnonfilosofia
  • Systemaattinen teologia ja patristiikka
  • Teologi
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2016–2021

Data om utexaminerades sysselsättning

2%

av respondenterna var arbetslösa.

24%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

3%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2900 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3200 €

respondenternas medianlön

3800 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

2%

1%

Ammattikorkea-koulu

54%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

16%

31%

Kommun eller samkommun

13%

2%

Annan

2%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

3%

7%

Staten

6%

8%

Universitet

6%

41%

Företag

Teologia

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›