Teollinen muotoilu: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Teollinen muotoilu
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2017–2022

Data om utexaminerades sysselsättning

3%

av respondenterna var arbetslösa.

9%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

10%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3700 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

4000 €

respondenternas medianlön

4500 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

8%

1%

Ammattikorkea-koulu

0%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

3%

31%

Kommun eller samkommun

2%

2%

Annan

12%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

5%

7%

Staten

6%

8%

Universitet

65%

41%

Företag

Teollinen muotoilu

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›