Metsätieteet: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Metsäekologia
  • Metsätiede
  • Puumarkkinatiede
  • Metsäekonomia
  • European Forestry
  • Metsävaratiede ja -teknologia
  • Metsien ekologia ja käyttö
  • Metsäekonomia ja markkinointi
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2017–2022

Data om utexaminerades sysselsättning

1%

av respondenterna var arbetslösa.

15%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

3%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3220 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3850 €

respondenternas medianlön

4500 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

2%

1%

Ammattikorkea-koulu

9%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

7%

31%

Kommun eller samkommun

4%

2%

Annan

2%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

11%

7%

Staten

10%

8%

Universitet

55%

41%

Företag

Metsätieteet

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›