Mikä on töissä.fi?

Palvelu opiskelijoille

Töissä.fi on yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille suunnattu valtakunnallinen sivusto, joka sisältää tietoa korkeakouluista valmistuneiden työhön sijoittumisesta sekä valmistuneiden itsensä kirjoittamia kuvauksia työstään.

Sijoittumistietoa voi hakea omalla pääaineella tai koulutusohjelmalla. Tietoa esitetään vain niistä uraseuranta-aineiston pääaineista tai koulutusohjelmista, joissa vastanneiden määrä on vähintään seitsemän. Lue lisää.

Korkeakouluissa jo opiskelevien lisäksi töissä.fi-sivusto palvelee myös korkeakouluopintoja suunnittelevia opiskelijoita, ammatinvaihtajia sekä kaikkia ohjauksen parissa työskenteleviä.

Sivustosta vastaa Tampereen yliopisto, Koulutus ja oppimisen osasto. 

 

Tilastot korkeakoulujen uraseurantakyselyistä

Sivustolla esitettävät tilastotiedot valmistuneista ovat yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toteuttamista valtakunnallisista uraseurantakyselyistä. Kyselyillä kerätään tietoa viisi vuotta aiemmin valmistuneiden urakehityksestä ja sijoittumisesta työmarkkinoille. Yliopistot ovat toteuttaneet kyselyä jo vuodesta 2016 alkaen ja ammattikorkeakoulut aloittivat kyselyn toteuttamisen vuodesta 2018. Palkkatiedot, jotka esitetään palvelussa ovat kerätty vuodesta 2019 lähtien. 

Yliopistojen tietojen keräämistä on koordinoinut Aarresaari-verkosto ja mukana ovat seuraavat yliopistot: Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, LUT- yliopisto, Oulun yliopisto, Hanken Svenska Handelshögskolan, Taideyliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi.

Kyselyiden kohderyhmä on Yliopistojen ylemmän korkeakoulututkinnon sekä ns. päättyvän alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet, sekä ammattikorkeakoulujen kaikille AMK- tai YAMK-tutkinnon suorittaneille. Kyselyihin vastaa keskimäärin noin 20 000 alumnia joka vuosi, joka on noin 

40 %

tutkinnon suorittaneista

Lisää kyselytuloksia löydät myös Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta. Huomioi että ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tulokset ovat esitetty erikseen.

Hyvä tietää aineiston käsittelystä  

Uraseuranta-aineistossa esiintyviä opintoja on yhdistetty ns. yhdistetyiksi pääaineiksi tai koulutusohjelmiksi niiden läheisyyden vuoksi (esim. suomen historia, yleinen historia = historia) tai niiden sisältöjen samankaltaisuuden vuoksi (esim. viestintä, journalistiikka, mediatiede = viestintä).  Ruotsin- ja englanninkielisiä opintoja on yhdistetty suomenkielisiin vastaaviin opintoihin. 

Tietoja voi kuitenkin lähteä hakemaan varsinaisella pääaineella tai koulutusohjelmalla, ja haku ohjaa löytämään yhdistetyn pääaineen sivulta.  Myös aineistossa esiintyviä samankaltaisia tehtävänimikkeitä on yhdistetty.

Joillakin uraseurantakyselyyn vastaajilla on kaksi tutkintoa, joista kuitenkin vain toinen näkyy aineistossa. Se selittää tilanteen, jossa esimerkiksi sosiaali-ja terveysalan nimikkeitä esiintyy sellaisten koulutusten yhteydessä, jotka eivät voi johtaa näihin tehtäviin.

Miten luet työllistymis- ja palkkatietoja?

Töissä.fi-sivuston päätehtävä on kertoa uraseuranta-aineiston avulla, millaisiin töihin eri opinnoista on mahdollista suuntautua. Tämän lisäksi esitetään myös muutamia työllistymislukuja sekä palkkatietoja.  Tiedot esitetään mahdollisimman täsmällisellä tasolla eli pääaineittain tai koulutusohjelmittain.  

Palvelussa on haluttu tuoda esiin myös harvinaisempia koulutuksia, joissa opiskelijamäärät ovat pieniä. Mukaan otettavia aineita on rajattu seuraavasti: Tietoa esitetään vain niistä koulutuksista, joissa vastaajien määrä on vähintään seitsemän. Palkkatiedot esitetään vain aineista, joissa vastaajia on vähintään 10.

Työllistymisluvut ja palkkatiedot koskevat vain tätä rajallista aineistoa, mikä on tärkeä muistaa erityisesti pienten vastaajamäärien koulutuksista. Kaikkien koulutusten kohdalla luvut ovat aina suuntaa-antavia. 

Mihin kertomusten tietoja käytetään?

Kirjoittaminen Kerro työstäsi -sivulla ei edellytä rekisteröitymistä, eikä kirjoittajista kerätä minkäänlaisia henkilötietoja. Tekstejä ja kuvia käytetään vain töissä.fi-verkkopalvelussa eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle. Käyttäjät voivat jakaa linkkejä sivuille sähköpostitse ja sosiaalisissa verkkopalveluissa (esim. Facebook ja Twitter).

Kirjoittaja vastaa aina itse siitä, että hänen kirjoituksensa sisältö on lain ja hyvien tapojen mukainen.  Kirjoitus ei saa olla sisällöltään ketään millään tavalla loukkaava tai herjaava. Palveluntarjoaja valvoo kirjoittelua ja sillä on oikeus poistaa epäasialliset kirjoitukset tai kuvat palvelusta.

Sivuston tekijät

Töissä.fi on tuotettu vuosina 2011–2014 ESR-rahoituksella Uudet tavat luotsata korkeakoulutettuja työelämään -hankkeessa (Koutsi). Sivuston kehittämistä jatkettiin vuosina 2015–2018 ESR-rahoitteisessa Töissä-hankkeessa. Kehittämisestä  ja ylläpidosta vastasi hankkeiden aikana Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut. Vuodesta 2023 ylläpito siirtyi yliopistojen Aarresaari- ja AMKn Uraseuranta verkostoille, josta viralliseksi omistajaksi merkittiin Tampereen yliopisto. 

Sisältöjen suunnittelussa on tehty yhteistyötä eri korkeakoulujen kanssa. Koko palvelun visuaalisen ilmeen ja Sijoittuminen työelämään -osion datavisualisoinnit on suunnitellut Nordkapp Oy. Polkuja ammattiin -osion datavisualisoinnit on suunnitellut Spartak Design. Datavisualisointien sekä koko palvelun teknisestä toteutuksesta vastaa Flo Apps Oy.

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›