Selaa kertomuksia

Johanna, projektipäällikkö

Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät, Oppilaitos

Julkaistu 5.10.2012

Pääaine tai koulutusohjelma Ympäristöpolitiikka
Muut opinnot Kansantaloustiede ja aluetiede
Valmistumisvuosi 2002

Tyypillinen työpäiväni: Yhteistyökumppanien tapaaminen, verkottuminen, kokousten vetäminen, rahoitusohjelmien ja ajankohtaisten asioiden seuraaminen, keskeisiin seminaareihin osallistuminen, hankehakemusten laatiminen.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: verkostoituminen, kirjoitustaito, sosiaaliset taidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olin vaihto-opiskelijana ja työharjoittelussa ulkomailla, jonka kautta päädyin kansainvälisiin projektitehtäviin. Työn ja lisäkoulutuksen kautta olen kehittänyt projektihallinnan osaamista. Oma persoona sopii projektitehtäviin.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Ympäristöpolitiikan opinnot, joissa tutustuttiin esim ympäristöhallinnon organisaatioihin ja selvitettiin/haastaateltiin oikeita työelämän henkilöitä. tutkimusmenetelmien kurssilla, esseiden ja gradun kirjoittaminen kehitti loogista ajattelua ja kirjoitustaitoja. Osallistuminen mielenkiintoisiin tapahtumiin ja seminaareihin opintojen aikana. Vaihto-opiskelu.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Yliopisto-opintojen aikana kannattaa pyrkiä tutkimaan ilmiöitä mahdollisimman monesta näkökulmasta. Kannattaa olla aktiivinen ja osallistua toimintaan + oman alan seminaareihin ja tapahtumiin. Niiden kautta oppii verkottumaan ja voi tutustua työllistymisen kannalta keskeisiin ihmisiin.

Lisää kertomuksia

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›