Selaa kertomuksia

Sonja, lehtori, opinto-ohjaaja

Opetus ja kasvatus

Julkaistu 25.10.2013

Opiskelupaikkani Itä-Suomen yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Kasvatustiede
Muut opinnot Psykologia, Sosiologia
Valmistumisvuosi 2009

Tyypillinen työpäiväni: Tyypillisesti työpäivääni sisältyy 0-2 oppituntia opinto-ohjausta peruskoululaisille ja/tai lukiolaisille, 1-3 henkilökohtaista ohjauskeskustelua oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa sekä erilaisia hallinnollisia tehtäviä. Hallinnollisia tehtäviä voivat olla vaikkapa työelämään tutustumisen järjestelytehtävät, yhteydenpito koteihin, yhteydenpito eri työelämän toimijoiden kanssa ja muihin oppilaitoksiin. Muita hallinnollisia tehtäviä voivat olla lukiolaisten kurssivalintojen ja ryhmäkokojen tasoitusten tekeminen, vanhempainiltojen suunnittelu ja toteutus, oppilaitoksen markkinointitehtävät ja valinnaisaineiden valintaprosessin toteutus. Myös oppilashuoltotyö vie osan työpäivistä: suunnittelemme muiden toimijoiden kanssa(esim.erityisopettajat, rehtori, koulupsykologi, kuraattori) miten kunkin oppilaan kanssa toimitaan ja kuka tekee mitäkin tukeakseen oppilaiden koulunkäyntiä ja hyvinvointia. Tiettyyn aikaan vuodesta työpäiviin kuuluu myös nivelvaiheen yhteistyö - eli seurataan miten entiset oppilaat ovat sijoittuneet toiselle asteelle ja ollaan tarvittaessa heihin yhteydessä jos keskeyttäminen tai koulupudokkuus tuntuu nivelvaiheessa mahdolliselta. Olennaista onkin siirtymävaihe: ohjata oppilaita ja opiskelijoita löytämään itselle mielekkäitä ja realistisia jatko-opintopaikkoja.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: sosiaaliset taidot, ongelmanratkaisu- ja organisointitaidot, ohjaustaidot ja opetustaidot

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin työhöni viimeisen opetusharjoittelupaikan kautta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Eniten hyötyä on ollut pääaineestani, ohjauksesta. Siitä sai laajan teoreettisen ja käytännöllisen pohjan tehdä opinto-ohjaajan työtä. Olennaisia olivat myös opetusharjoittelut, joiden kautta koulumaailma ja käytännön työelämä omalla alalla on tullut tutuksi. Työelämä ei ole sen vuoksi poikennut suuresti siitä, mitä etukäteen odotin ja työllistyminen on tuntunut helpolta.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa ottaa kaikki irti opinnoista, niistä on oikeasti hyötyä työelämään astuessa. Jos suorittaa omat opinnot "suoritus"-periaatteella, voi olla ettei niistä jää paljoa käteen. Jälkikäteen ajatellen suorituksia tai arvosanoja merkittävämpää on asioiden oikea sisäistäminen - sitä tietoa pystyy hyödyntämään myöhemminkin. Myös harjoittelupaikkojen suhteen kannattaa noudattaa avoimuuttaa ja monipuolisuutta, jotta näkee mahdollisimman laajasti erilaisia työympäristöjä ja tapoja tehdä opinto-ohjaajan työtä. Jos tuntuu etukäteen, ettei koulumaailma ole oma paikka, voisi miettiä sivuaineita laajasti - tutkinnolla voi hakea myös moneen työpaikkaan koulumaailman ulkopuolelta.

Lisää kertomuksia

Nimetön

työvalmentaja

Asiakastyö toteuttamalla yksilöohjausta ja -valmennusta. Asiakastyön kohderyhmänä on yleensä pitkäaikaist... lue kertomus >

Nimetön

luokanopettaja

Aamusta iltapäivään yhtä pöhinää. Illalla kokeiden tarkistusta ja työn suunnittelua. lue kertomus >

KS

suunnittelija

Sähköpostia, koulutuksien ja opintojakson akuuttien asioiden hoitoa lukuvuoden ajankohdasta riippuen ( ja... lue kertomus >

Sunflower

suunnittelija

Tehtävät vaihtelevat tosi paljon vuodenajastakin riippuen, joten sikäli tyypillistä työpäivää ei ole! Syk... lue kertomus >

Opo

opinto-ohjaaja

Päivät koostuvat opiskelijoiden ohjauksesta, oppitunneista, erilaisista teema- ja jatko-opintopäivistä. S... lue kertomus >

Ansku

luokanopettaja

Pääasiallinen työni on 4.-5.-luokan opettaminen. Opetan mm. matematiikkaa, ympiä, historiaa, suomen kielt... lue kertomus >

Lukio-opo

lukion opinto-ohjaaja

Työpäiväni koostuu opiskelijoiden henkilökohtaisista ohjauskeskusteluista, neuvonnasta ja tiedottamisesta... lue kertomus >

Emma

työvalmentaja

Valmennan yrityksessä määräaikaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä, joilla on taustalla pitkäaikaist... lue kertomus >

Henna

opintoneuvoja

Opiskelijoiden sähköposteihin vastaaminen, opiskelijoiden tapaaminen, opiskeluihin liittyvien infojen pit... lue kertomus >

Minna

tutkijatohtori

Aikaisempiin tutkimuksiin tutustumista, tutkimusartikkelien kirjoittamista tai aineiston hankintaa (esime... lue kertomus >

Irmeli

asiantuntija

Työni sisältää konsultointia, kouluttamista ja yksikköni tarjoamien digitaalisten palvelujen kehitystehtä... lue kertomus >

88b59uLuqUzrr

Virpi

kehittämispäällikkö

Tyypilliseen työpäivääni sisältyy muutama palaveri sekä itsenäistä työskentelyä. Tehtäväkenttääni on valt... lue kertomus >

Eija

projektikoordinaattori

Nuorten oppisopimusopiskelijoiden ohjaaminen, valmentaminen ja neuvominen sekä työpaikkakäynnit, oppisopi... lue kertomus >

Elina

opintokoordinaattori

Opetussuunnitelmatyö, opintohallinto, ohjelman johtoon liittyvät tehtävät, opetusosaamisen arviointiin li... lue kertomus >

Yläkoulun ja lukion opo

lehtori, opinto-ohjaaja

Tyypilliseen työpäiväni saattaa kuulua oppitunti tai pari, henkilökohtaista ohjausta oppilaiden kanssa, ... lue kertomus >

Maria

opinto-ohjaaja

Päivääni sisältyy paljon opiskelijoiden tapaamisia, henkilökohtaista ohjausta, opintojen valintaan, jatko... lue kertomus >

Riitta

rehtori, opinto-ohjaaja

Hallinnollisia tehtäviä: suunnittelua ja johtamista
Opinto-ohjausta: opiskelijoille henkilökohtaista ohj...
lue kertomus >

Mari

uravalmentaja

Otan vastaan nuoria alle 30-vuotiaita työttömiä asiakkaita noin neljä päivässä ja suunnittelemme yhdessä ... lue kertomus >

Marita Parkkonen

suunnittelija

Työni sisältää erilaisia suunnittelu- ja yhteistyöpalavereita eri tahojen ja henkilöiden kanssa niin talo... lue kertomus >

Risto, KT

rehtori, emeritus

Aktiivi uran aikana 31.05.2012 asti: Suunnittelua, kokouksia, seminaareja, virastotyötä, Amk: johtoa, kok... lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›