Selaa kertomuksia

Otto, Manager, business intelligence

Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät

Julkaistu 12.8.2014

Opiskelupaikkani Helsingin yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Tilastotiede
Muut opinnot Kansantaloustiede, Matematiikka
Valmistumisvuosi 2011

Tyypillinen työpäiväni: Järjestän ulkopuolisen tilasto- ja uutiskirjeaineiston organisaation saataville, ja pidän samalla itseni ajan tasalla alan käänteistä. Kehitän itse ja yhdessä tapoja hyödyntää saatavilla olevaa tietoa uusilla tavoilla ja osallistun liiketoiminnan kehitystyöhön.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: analyyttisyys, uteliaisuus, oman työn johtaminen,

Päädyin nykyiseen työhöni: Hain avointa tehtävää toisesta liiketoiminnasta samalta työnantajalta yt-neuvotteluiden myötä. Alun perin tulin yhtiöön kesätyöläisenä, ja tein sille myös pro gradu -tutkielmani toimeksiantona.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Tottumus lineaarialgebraan eli käytännössä perinteiseen laskuoppiin on edellytys suurten aineistomäärien mittasuhteiden ja vaikutussuhteiden hahmottamisessa.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Sain yliopistolla teoreettisen sisältökoulutuksen, joten olen joutunut opettelemaan soveltamisen realiteetit ympäröiviltä insinööreiltä ja konsulteilta. En ole lainkaan katkera, sillä tietämättä tulevaa alaansa tai työnantajaansa yliopistolla opiskeltavat työvälineet olisivat luultavasti joka tapauksessa väärät. Sen sijaan kannattaa panostaa kunnolla elinkeinotoiminnan ja julkisen alan yleissivistykseensä esimerkiksi talouslehtiä yms. lukemalla, jotta maailmasta oman kuplansa ulkopuolella olisi edes auttava käsitys.

Lisää kertomuksia

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›