Selaa kertomuksia

A, Hallinto-oikeuden esittelijä

Lainopillinen työ, Hallinto-oikeus

Julkaistu 1.3.2018

Opiskelupaikkani Lapin yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Oikeustiede
Muut opinnot Oikeustiede, kielet
Valmistumisvuosi 2010

Tyypillinen työpäiväni: Tyypillinen työpäiväni koostuu valitus- ja muutoksenhaasioiden käsittelystä. Esittelijän tehtävänä on ottaa tuomioistuimelle saapuva juttu haltuun, tutkia sen nk. prosessin edellytykset, eli kuuluuko asia meidän toimivaltaamme ja onko valitus tehty lain säätämän ajan puitteissa ja muutenkin muodollisesti oikein. Tämän jälkeen lähetän asian lausunnoille ja valmistelen aineiston niin, että myöhemmin siitä on mahdollista laatia ratkaisuesitys.

Esittelyvuorossa olevan jutun oikeudelliset seikat ja muut faktat selvaitetään, jonka jälkeen muodostan asiasta oikeudellisesti perustellun käsitykseni ja laadin tuomarikokoonpanolle ratkaisuesityksen. Kun tämä esitysluonnos on kiertänyt asiassa mukana olevan, yleensä kolmen tuomarin tutustuttavana, otetaan juttu istuntoon, jossa vielä esittelen asian suullisesti tuomareille ja perustelen, mihin seikkoihin perustuen olen päätynyt siihen lopputulokseen, jota asian ratkaisuksi esitän.

Istunnon jälkeen esittelijä tekee mahdolliset korjaukset ja muut jälkityöt, jonka jälkeen tuomioistuin antaa asiassa ratkaisunsa. Työtehtäviini sisältyy paljon itsenäistä työskentelyä oikeuskysymyksen selvittämiseksi, sekä muiden asiantuntijoiden kanssa keskustelua, erityisesti jos ratkaistavana oleva tapaus on mutkikkaampi.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: paineensietokyky, omatoimisuus, Vaihtuvissa kokoonpanoissa työskentely,

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin nykyiseen työhoni hakemalla valtiolle.fi -sivustolla auki ilmoitettua tehtävää. Tulin nykyiseen työhöni hieman eri sektorilta. Minulla oli takana seitsemän vuoden työkokemus muun muassa viranomaistehtävistä ympäristölakimiehenä ja ylitarkastajana sekä akateemisesta työelämästä tutkijana. Aikaisempi työkokemus edesauttoi nykyisen työn saantia.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Parhaiten nimenomaan tähän työhön hyödyttäneet opinnot ovat liittyneet laajempiin hallinto-oikeuden opintoihin sekä erityisesti ympäristö-oikeuden opintoihin. Yliopistolla tekemäni opinnäytetyöt olivat ympäristö-oikeuden alalta, joka katsottiin eduksi, kun nykyinen työnantajani haki esittelijää, jolla on aikaisempaa kokemusta ympäristöoikeuden puolelta. Olin vahvistanut osaamistani työelämässä valmistumisen jälkeen näiltä oikeudenaloilta.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Mikäli tiedät haluavasi tuomioistuimelle töihin, suosittelen panostamaan hallintolainkäyttöön ja prosessioikeuteen opinnoissa. Lisäksi etuna voi olla jonkin erityisalan, mm. hallintotuomioistuinta ajatellen ympäristö-, vero- tai sosiaalioikeuden opiskeleminen.

Laadukasta opinnäytetyötä arvostetaan, mutta arvosanaa tärkeämpi näyttäisi olevan käsitelty aihealue sekä syventävien opintojen kokonaisuus. Mikäli mahdollista, opintojen aikana kannattaa hakeutua suorittamaan harjoittelu joko tuomioistuinlaitokselle tai johonkin soveltuvaan viranomaiseen.

Monipuolinen työkokemus on katsottu eduksi, joten ei kannata murehtia siitä, mikäli alkuun saisit vain lyhyempiä määräaikaisia työsuhteita. Ne rakentavat osaamistasi ja monipuolistavat näkemystäsi, ja nämä tehtävät hyvin hoitamalla saat arvokkaita suosittelijoita seuraavaa hakemusta varten.

Lisää kertomuksia

T

Palvelussuhdelakimies

Vastaan esihenkilöiden ja johdon esittämiin kysymyksiin koskien työsuhteisiin liittyviä ongelmia. Kysymyk… lue kertomus >

Juristi

senior associate

Sopimusneuvotteluita, sopimusten laatimista ja kommentoimista, neuvonantoa sähköpostitse ja puhelimitse. … lue kertomus >

Leinikki

projektisuunnittelija

Työskentelen laajassa tutkimushankkeessa koordinaattorina. Työhöni kuuluu hankebyrokratiaa, sähköpostiin … lue kertomus >

Heidi

Följa med och fördjupa mig i teknologipolitik på nationell och EU nivå, lägga upp en strategi för hur vi … lue kertomus >

Maija

lakimies

Työskentelen lakimiehenä pienessä lakiasiaintoimistossa. Tavallisena työpäivänä olen sähköpostitse yhteyd… lue kertomus >

L

eduskunta-avustaja

Avustan kansanedustajaa kaikissa kansanedustajan työhön liittyvissä asioissa. Tyypilliseen työpäivään kuu… lue kertomus >

Lise

Jag utvecklar svenska integrationsvägar i ett projekt på Kommunförbundet. En vanlig dag håller jag kontak… lue kertomus >

Samuli

korvauslakimies

Vaihtelee paljon. S-posti aluksi ja omat työjonot. Hyvä muistaa tauot. Työkaverit kivoja. lue kertomus >

MEEM

veroasiantuntija

Kansainvälistä toimintaa harjoittavien konsernien ja suuryritysten monipuoliset ja haastavat verovalvonta… lue kertomus >

Tuuli

osastonjohtaja

Tulen töihin aamulla. Hoidan päivänaikana projekteja yhdessä kollegojeni ja alaisten kanssa. Projektit li… lue kertomus >

Riitta

palvelupäällikkö

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›